A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gibeon tijd David


Gibeon tijd David

 

Abner trok met het leger van Sauls zoon Isboset op naar Gibeon. Ook Joab was uitgetrokken met het leger van David. Bij het waterbekken van Gibeon troffen ze elkaar (2 Sam. 2 :12,13)

Bij het waterbekken van Gibeon troffen ze elkaar

Gibeon speelde zowel tijdens Jozua als tijdens David en Salomo een belangrijke  rol

 

De allereerste keer dat Gibeon in de Bijbel genoemd wordt is in de tijd van Jozua. (zie Gibeon / tijd Jozua) Als de Israëlieten het land in bezit nemen en Ai en Jericho veroverd zijn, zien de inwoners van Gibeon de bui al hangen. Natuurlijk is nu hun stad aan de beurt om door dat volk Israël vernietigd te worden. “Weet je wat we moeten doen”? zeggen ze tegen elkaar, “We zullen een verbond met Jozua sluiten. Dan zullen ze onze stad niet vernietigen. Dat was in de tijd van Jozua.

 Tijd van Salomo 

Eeuwen later inde tijd van David en Salomo wordt Gibeon weer genoemd. Gibeon was in de tijd van Salomo een van de belangrijkste offerplaatsen. Daar bevonden zich de tabernakel en het offeraltaar.  De tabernakel was nog niet over gebracht naar Jeruzalem. Te Gibeon verschijnt de HEER Salomo in een droom en vraagt hem wat hij van de HEER ontvangen wil. Salomo vraagt dan wijsheid om zijn volk te regeren. Gibeon is een plaats waar God tijdelijk wilde wonen, want na Nob stond daar de tabernakel, maar het was ook de plaats waar een verschrikkelijke burgeroorlog heeft gewoed.

 

Slag bij Gibeon

 

In 2 Sam. 2:12 lezen we namelijk een afschuwelijk verhaal over de  burgeroorlog  van Israël bij het bekken van Gibeon. Het leger van David staat tegenover het leger van Sauls zoon Isboset. Joab, de generaal van David staat tegenover Abner, de generaal van Isboset. Eerst wordt er een soort David-en Goliat- strijd uitgevochten. Twaalf mannen van David tegen twaalf mannen van Isboset. Die mannen  vechten zich dood. De strijd blijft onbetwist. Daarom  ontbrandt alsnog de strijd die bekend staat als de slag bij Gibeon. Waarom is dit vreselijke verhaal in de Bijbel opgenomen? Het gaat m.i.om de strijd tussen het huis van David en het huis van Saul. David is de ware Messiaanse koning en het huis van Saul is het huis dat die koning op leven en dood heeft bestreden. In het tweede hoofdstuk van II Samuël hoofdstuk lezen we hoe David tot koning van Juda wordt gezalfd. Hij wordt een messiah, dat betekent: hij wordt een  gezalfde, een messias, teken en beelddrager van de komende Messias. Moeten we de veldslag bij Gibeon  zien als een afspiegeling van de strijd tussen Jezus de zoon van David als de ware Messias en allen, die Hem bestrijden? B.v.Psalm 2?