A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Getsemane/Mysterie


  

 

Dat is toch merkwaardig: de wraak van God over het kwaad van de mensen treft niet de zondaren, maaar Hem, de Zondeloze die in de plaats van de zondaren getreden is.

Getsemané -mysterie

 

Dat is toch merkwaardig: de wraak van God over het kwaad van de mensen treft niet de zondaren, maaar Hem, de Zondeloze die in de plaats van de zondaren getreden is.

Jezus bidt in de hof van Getsemane of God de bliksem van zijn heftige toorn in zijn eigen leven als mensenzoon   wil laten inslaan.Maar het  is toch vreselijk wat sde vijanden van God  beramen?Zij haten God. Wij denken :Als God rechtvaardig is, dan moet Hij die schurken wel straffen.Hij kan die opstand tegen Hem en de mooord op zijn lieveling niet over zijn kant laten gaan? Hij kan de miljoenen containers o onrecht toch niet ongestraft laten? Daarom zou je  verwachten dat Jezus aan het kruis de vuurvlammen van Gods eeuwige toorn over die moordenaars bij het kruis zou oproepen.Hun gloeiende haat jegens God de Vader en God de Zoon moet toch gewroken worden!Gods gerechtigheid staat toch op het spel! God moet toch de haat en rebellie tegen Hem. de Heilige, serieus nemen? Hij is toch God.?God is toch geen zacht eitje? En dan gaat het toch niet alleen over die schurken die Hem willen wegwerken, maarhet grenzeloze kwaad van de hele mensheid die tegen Hem in opstand is gekomen? Afgodendienst en liefdeloosheid.Niets van dit alles. De

 

 Gods gerechtigheid

 

 

 

Zoon van God bidt niet: Vader verdelg ze, roei ze uit, Straf ze af Hij bidt: Vader  Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.Laat uw toorngloed tegen de zonde Mij treffen. Sppaar hen.Ga niet in het gericht met hen.Straf Mij maar. Verdoem mij maar, God –verdom-me. Dat is zijn oeverloze liefde als we op Hem vertrouwen.Hij zegt ook tegen het arrestatieteam:’Pak mij maar, maar laat mijn volgelingen gaan’ Hij vonnist niet zijn vijanden, maaar zijn eigen Zoon, of anders gezegd:Hj vonnist plaatsvervagend  zijn vijanden in zijn Zoon Wij zijn aangesproken  en  vrijgesproken uirtsluitend op grond van wat Jzus heeft gedaan

Verbazingwekkend

 

God  verdoem me (Godverdomme)

 

 

.  De Zoon van God bidt niet: Vader verdelg ze, roei ze uit, Straf ze af Hij bidt: Vader  Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.Laat uw toorngloed tegen de zonde Mij treffen. Sppaar hen.Ga niet in het gericht met hen.Straf Mij maar. Verdoem mij maar, God –verdom-me.

 

 Grondeloze liefde

 

 

Dat is zijn oeverloze liefde als we op Hem vertrouwen.Hij zegt ook tegen het arrestatieteam:’Pak mij maar, maar laat mijn volgelingen gaan’ Hij vonnist niet zijn vijanden, maaar zijn eigen Zoon, of anders gezegd:Hj vonnist plaatsvervagend  zijn vijanden in zijn Zoon Wij zijn aangesprokenen en  vrijgesprokenen! (inspiratie:Dietrich Bonhoeffer in Bidden met de Psalmen)