A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galilea project vakantiepark


 Het GALILEA - PROJECT

 

AAn de overkant van het meer van Galilea liggen de bergen van Decapolis

Protestantse en evangelische christenen zullen in de toekomst beter aan hun trekken kunnen komen bij een bezoek aan Israël. Dat is althans het doel van het grote christelijke park en bijbehorend centrum, die aan de noordzijde van het Meer van Galilea zijn gepland.

Ik vind dit een geweldig mooie foto!Kafarnaüm aan zee!

In het midden zie je de ruïnes van de synagoge en daarnaast heeft waarschijnlijk het huis van Petrus gestaan zoals de Fransciskaanse paters veronderstellen. Die hebben hier veel opgravingen verricht. Wellicht heeft Jezus volgens hen bij Petrus ingewooond. Daarvoor zijn verschillende bijbelse aanwijzingen..Hier heeft Jezus langs het meer van Galilea gelopen Kun je je dit nu voorstellen?

 

Belastingambtenaar 

 

De inners van de tempelbelasting kwamen  eens uitgerekend bij Petrus op bezoek om hem te vragen of zijn meester de dubbeldrachme ook afdroeg.(Matt.17:  24) De vraag zou dan geweest kunnen zijn:"Draagt uw meester, die bij u inwoont, de dubbeldrachme niet af ? Het is opvallend dat juist Matteus die zelf een belastingambtenaar geweest is, dit ons meedeelt als enige evangelist. Dat had hij goed onthoudenDat was vroeger zijn vak. Petrus wordt door de belastingambtenaren beschouwd als een intermediair van Jezus en deze vraag aan Petrus zou  natuurlijk goed te begrijpen zijn als Jezus gast was in het huis van Petrus.

 

Alfred Muller bericht ons

Het hieronder opgenomen verslag is van onze correspondent Alfred Muller in Jeruzalem

Het park  van genoemd  Galilea-project moet zich uit gaan strekken langs het hele noordelijk gedeelte van het Meer van Galilea.

 Dat wil zeggen: van Kursi in het oosten tot de kerk van Magdala in het westen. De kustlijn daarvan is ongeveer 20 kilometer. Het doel is dat het gebied langs het water beschermd gebied gaat worden, waarin zeer zware bouwbeperkingen gelden. Op deze wijze zal het landschap zo veel mogelijk oorspronkelijke staat blijven bestaan.

Het plan is om een deel van het park, namelijk ten noordoostzijde van Kapernaum, een centrum te bouwen voor het christelijk erfgoed. Toeristen en pelgrims zullen in het centrum onderwijs kunnen ontvangen over Galilea en meditaties kunnen houden.

Het centrum gaat een amfitheater krijgen voor 1500 tot 2000 personen, dat ook kan dienen als een openluchtkerk, een tuin met Bijbelse planten, die zich uitstrekt langs het water, ruimtes voor multimediale tentoonstellingen en een omroepcentrum. Het project wordt niet-commercieel, zodat de toegangskosten laag blijven.

De plannen voor het park zijn rond. Dat is niet het geval met het centrum. Projectmanager Uri Dagul, verbonden aan het ministerie van Toerisme,  vertelt dat de contracten nog niet getekend zijn.

 In de eerste plaats is er nog geen contract getekend met de vereniging die het centrum gaat beheren. Deze vereniging, die zal worden samengesteld uit diverse christelijke denominaties, is nog niet opgericht.

In de tweede plaats heeft de overheidsdienst voor het landbeheer de grond nog niet officieel voor het centrum vrijgegeven.

Het centrum gaat tussen de vijftig en zestig miljoen dollar kosten.

Vooral onder evangelische organisaties bestaat bereidheid het project te sponsoren, waaronder de CBN van de Amerikaanse televisiedominee Pat Robertson.

De Israëlische autoriteiten willen echter voorkomen dat het een evangelisch centrum wordt.  Wat hen betreft wordt het een centrum voor alle christenen. "Het centrum moet de fundamentele zaken tonen, waar alle christenen in geïnteresseerd zijn", zegt Dagul. "We willen niet iets voor één stroming in het christendom doen."

Het ministerie van toerisme probeert een ontmoeting te arrangeren met vertegenwoordigers van het Vaticaan. "De Israëlische ambassadeur bij het Vaticaan zorgt hiervoor", aldus Dagul.

 "Ik geloof dat dit het begin moet worden van het betrekken van andere denominaties bij het project."

Dagul ontkent met klem dat er sprake zou zijn van plannen voor een pretparkachtig geheel.

Het wordt volgens hem een zeer serieuze plaats, die past bij de natuur, de openlucht en het natuurlijke uitzicht in Galilea.

Ook in het park om het centrum heen moeten bezoekers kennis kunnen maken met een ongeschonden landschap.

 Door het park zal bijvoorbeeld de Chorazin rivier lopen. Dagul vertelt dat oude routes langs de bronnen weer begaanbaar moeten worden gemaakt om de mensen de gelegenheid te geven "daar te blijven en te bidden."

Op de reisprogramma’s voor protestantse en evangelische christenen staan normaal gesproken ook bezoeken aan belangrijke archeologische opgravingen en heilige plaatsen.

De archeologische opgravingen kunnen het dagelijkse leven in de bijbeltijd verduidelijken. De heilige plaatsen werpen licht op de kerkgeschiedenis in het heilige land.