A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gezalfde / gezalfden


     Gezalfde en gezalfden

(Hebr. 1 :9 en Psalm 45)

  

  

 ‘U bent de mooiste van alle mensenEn liefelijkheid vloeit van uw lippen(Ps 45;3))’

Die woorden kunnen alleen gezegd zijn door een meisje dat straalverliefd is. En dat is ook zo,want die woorden zijn de woorden van een bruid die pas getrouwd is. Ze kan geen woorden genoeg vinden om de loftrompet te steken op haar bruidegom. Dat is ook wel begrijpelijk, want zij is niet alleen verliefd op haar man,maar haar lieveling  is ook koning van Israel. In psalm 45 gaat het om het om een  koninklijke  bruiloft.

 

Bruiloft.

 Ziet u het bruidspaar daar staan? De bruidegom staat  op het bordes van het paleis in vol ornaat naast zijn  bruid. De bruid kan niet genoeg woorden vinden om hem te bejubelen. Die uitbundige lofprijzing  begint al in het derde vers van Psalm 45:U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen.  

Gezalfd

 

De koning is zo juist in zijn ambt bevestigd. Een kruikje olijfolie is over zijn hoofd uitgegoten. Dat is een teken dat hij door God is aangesteld. Hij is nu een ‘gezalfde van de HEER’.

.Hij moet met groot respect behandeld worden. Hij is nu een gezegende van de HEER. Het bruidje zingt het hem ook toe:God heeft u voor altijd gezegend.:Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God, de scepter van het recht is uw koningsscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad, Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.

Misschien was hij nog niet zo lang koning, maar hij heeft zich als een goed vorst bewezen:’ gerechtigheid hebt u liefgehad en ongerechtigheid gehaat’. Hij toonde zich een vriend van allen die tussen de molenstenen van het geweld terecht kwamen, armen, gehandicapten en allen die er beroerd aan toe waren. Van zo iemand  kun je nog  veel verwachten als hij het voor het zeggen krijgt.

 

Dieptedimensie

 Nu moeten we wel goed zien, dat  genoemde psalm 45  een dieptedimensie heeft waar we  gemakkelijk  over heen lezen.  Het gaat hier niet alleen maar over een oosters vorst die zijn trouwdag  viert.  Hier is veel meer aan de hand. Hier heeft Israël haar Heer aan de hand. Hier geeft Israël als bruid haar jawoord aan God. Hier is sprake van een heilig huwelijk! .Hier trouwt God met zijn volk en Israël is zijn bruid..En deze bruid zingt van haar bruidegom. U bent de mooiste van alle mensen. En liefelijkheid vloeit van uw lippen. We moeten deze tekst in Bijbels perspectief  zien. In Ps 45 gaat het uiteindelijk om Hem, die de ware, de echte Gezalfde is: Jezus Christus. want wat er in Ps 43 over de gezalfde koning van Israel wordt wordt geschreven, gaat alle perken van het menselijke te buiten.

Loflied van God de Vader

 

 De  bruidegom kan niemand anders zijn dan Jezus Christus. In Hebr. 1: 9 lezen we dat God de Vader zelf de woorden van het bruidje heeft overgenomen; U  bent de mooiste van alle mensen en liefelijkheid vloeit van uw lippen God heeft u voor altijd gezegend.  In Hebr. 1:9 zijn het woorden die God  overneemt om de innige relatie tussen God de Vader en God de Zoon weer te geven. (Psalm 45:3) In Hebr 1 worden de woorden die het bruidje in Psalm 45 zingt, ook door de bruidsgemeente overgenomen.

 

Ook wij zijn gezalfden

 

Ook wij zijn gezalfden. Wij zijn  met de zalfolie van Gods Geest geroepen en bekwaam gemaakt voor onze taak in de wereld. Wij zijn een bruidsgemeente. We zijn allemaal gezalfden, maar Jezus is de Gezalfde. Het Griekse woord voor gezalfde is christus en zalven is chrio. De katholieke kerk van alle plaatsen en tijden zingt haar loflied” U bent de mooiste van alle mensen. En liefelijkheid vloeit van uw lippen’. Jezus is de Christus. Hij is de koning der koningen. En vanwege het huwelijk tussen God en de gemeente, zegt God ook van ons; U bent de mooiste van alle mensen en liefelijkheid vloeit van uw lippen’. God heeft door Jezus een date met ons.

 God is verliefd op ons.

       

 

Christusgelovigen zijn gezalfd met de Gods Geest. Maar Jezus is de Gezalfde  zonder weerga. In het Hebreeuws is het woord voor gezalfde ‘messias’ De bruidsgemeente zingt van haar Bruidegom: Jezus is de Christus= de Gezalfde. ”U bent de mooiste van alle mensen, en liefelijkheid vloeit van uw lippen.