A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golgota Achterberg


Reiziger ‘doet’ Golgotha


Omstanders op Golgota 

De Gekruisgigde ( de straf die ons de vrede aanbrent, was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden

Jesaja 53 .jpg'>

 

Cyprus

Jaffa oude stad foto 182

Gerrit Achterberg

I

Ze hebben Hem, zonder zich af te vragen

of Hij het kon verdragen

met nagels aan een kruis geslagen

En toen Hij daar te lijden hing

-Een spijker is een leljk ding –

Zei Hij:Vader vergeef het hun.

Zei Hij:Ze weten niet wat ze doen

Het was hun er  immers om te doen

Om te zien, wat of Hij nu zou doen

Zo heeft Hij nog voor hen gebeden

En in zijn sterven aan hen meegegeven

Een alibi voor hun geweten

En ik stond in de verte quasi wat te praten

met een paar onnodige onnozele soldaten

Ze deden immes tóh wat ze niet konden laten

Maar Hij  beriep zich op het allerlaatste

de handen van zijnVader - nog vóór Pasen

moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.

 

II

Toen heb ik -’t was op Cyprus – in de krant gelezen:

J.v.N. Christus geheten

Is na voor drie dagen gekruist te wezen

Zoals onze  geachte lezers weten

Niet in zijn graf gevonden;het was open

Hardnekkige geruchten lopen

Dat zijn discipelen de wacht beslopen

Toen deze sliep en zo het lijk ontvreemden

Geëxalteerde vrouwen echter meenden

Dat zij Hem zagen wandelen door de beemden

Maria moet gestameld hebben:Here!

Er zijn ook vissers die beweren:

Hij heeft met ons gegeten bij de meren!

 

Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.

Men late zich geen knol voor een citroen verkopen!

 

Gerrit Achterberg

(Gebpren 20 mei 1905

Oerleden17 jan 1962)