A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gerizim en Ebal


Gerizim en Ebal 

 

 

Synagoge op de berg Gerizim

 

Samaritanen

 

Torarol

 

Ebal en Gerizim hoogste bergen van Galilea

 

 

Elk jaar houden Palestijnse Samaritanen het Shavooet feest bij de stad Nabloes (Sichem).

Na hun terugkeer uit Egypte verzamelde Jozua het volk Israël bij de bergen Gerizim en Ebal (900 meter).Dat had Mozes hem ook opgedragen. Bij zijn afscheid had Mozes Jozua als zijn opvolger aangewezen. Als Israël in het land Kanaän is aangekomen moeten de Israëlieten de Tora op stenen tafels schrijven op de berg Ebal bij Sichem. Het volk moet dan in twee delen worden verdeeld. De ene helft moet gaan staan op de berg Ebal en de vloek uitspreken over allen die Gods geboden overtreden. De andere helft moet gaan staan op de berg Gerizim en de zegen uitspreken over allen die Gods geboden doen.Mozes mag daar niet bij zijn. Hij moet naar de berg Nebo gaan en daar mag hij Kanaän wel zien, maar niet binnengaan.Zie Nebo.

 Dubbele uitgang 

Het volk Israël moet een keuze doen. Wil het God dienen of niet dienen?Wat  vraagt God? Hem en de naaste lief te hebbenals zichzelf.! Dat was de kern van de Tora. Diezelfde Tora houden de Samaritanen in letterlijke zin hoog op de Gerizim. Zie de foto. Ik vermoed dat de Arabische zendgemachtigde Al Arabiya die Samaritanen als christenen  beschouwt.Ze vereren de Tora.Ze zijn vele liberale joden tot voorbeeeld. Maar dat betekent nog niet dat we iedereen mogen annexeren voor het christelijk geloof. Er is namelijk geen roltrap naar de hemel.Niet iedereen komt in het door God   Beloofde Land.

 

 Keus maken

 

 

 De noodzaak  van een  persoonlijke keus is er ook in het Nieuwe Testament. Ebal en Gerizim dragen andere namen in o nze tijd.Het Oude en Nieuwe Testament vormen een hechte eenheid. Jezus heeft ons ook gewaarschuwd. Hij droeg ook de naam Joshua, want Joshua is de Hebreeuwse naam voor de Griekse naam Jezus. Jazeker: Jezus is een Griekse naam_(Jèsous). Wel nu:Als de Mensenzoon komt (zo noemde Jezus zichzelf), zullen er twee mensen op het land aan het werk zijn en de een zal aangeomen worden en de ander zal achtergelaten worden.(Matt.24:4). Ieder mens wordt ter verantwoording geroepen om te laten zien welke keus hij gedaan heeft. Dat hoeft ons niet bang te maken. Aan de Voorspraak (zie bij Voorspraak) is ook het Eindoordeel gegeven!

 Sichem 

.De Samaritanen die nu in Palestina wonen hebben grotendeels de godsdienst van de Joden overgenomen. Voor hen is Sichem bij Nabloes het middelpunt van hun godsdienst. Onlangs werd van de viering van het Shavooet wekenfeest een fotoreporrtage gemaakt. Genoemd feest is is een joods  Weken feest waarbij men de uittocht uit Egypte herdenkt.Dat  wordt gevierd aan het einde van de zogenoemde ‘Omertelling’= het opzeggen van de zegeningen die God gaf in de 49  dagen tussen Pesach en Shavooet . Na het Wekenfeest  zijn  huwelijken weer toegestaan, mogen de heren zich weer scheren en mag instrumentale muziek  weer beluisterd worden.

Toraherdenking 

Tijdens de Shavooet wordt dt herdacht dat God de Tora  via Mozes aan Israël gaf. Daarom worden door  Samaaritanen op de 886 meterhoge Gerizim beklommen en wordt de Tora, (de eerste vijd boeken van Mozes), triomfantelijk om hoog gedragen. In alle vroegte  eklimmen de Samaritanen de top van de heuvel Gerizim.De zon is nog niet opgegaan.In de Bijbel wordt Gerizim zes keer genoemd als de plek van zegeningen. Tegenover Gerizim ligt de berg Ebal, waar de vervloekingen weerklonken.

 Arabische fotoreportage 2013 

Op elke Arabische zender zou deze reportage taboe zijn, maar het medium Al Arabiya maakte er vorige maand een fotoreportage van waarvan ik  enkele fofo’s  heb gekregen..U  ziet hier een Samaritaanse priester (met gebedsjaal om) de torarol hooghouden. Toen Jezus op zijn tocht door Samaria de  in het wit geklede Samaritanen tegenkwam, zei Hij :Zie, de velden zijn wit om te oogsten.Ik vind het verrassend dat een Arabische  zendgemachtigde van het oliestaatje Doha deze reportage maakte en verspreidde! De meeste Arabische zenders leven in een woestijn van haat jegens joden en christenen.