A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gezer Landbouwkalender


Gezer

In het oudheidkundig museum te Istanboel  trof ik een heel merkwaardige steen aan uit de tijd van koning Salomo.Het is de zogenoemde landbouwkalender van Gezer.

 

 Het is het oudste Hebreeuwse schrift! Het is een platte steen  waarop in oud-Hebreeuwse lettertekens de tijden van zaaien en oogsten, van snoeien en fruitplukken worden aangegeven. Het is een zeer kostbaar en  zeldzaam document.

     

De landbouwkalender van Gezer is uitgevoerd op een plaquette van kalksteen en dateert uit de jaren 950-918 v. Chr., uit de tijd van de koningen David en Salomo!!

Dit is de ruïneheuvel van Gezer. Vanaf deze plek kijk je uit over de vlakte van Ajjalon.

Bij de verovering van dit gedeelte van Kanaän bracht Jozua de  gezamenlijke legers van de volken in die streek een verpletterende nederlaag toe in de slag bij Gibeon. Jozua had toen de bekende woorden gesproken "Zon sta stil boven Gibeon, maan blijf staan boven de vlakte van Ajjalon."

Gewijde stenen van de Kanaänieten in Gezer (ongeveer 650 voor Chr.).

Nu begrijp je beter wat je leest in Leviticus 26: 1. Maak geen afgodsbeelden, zet geen godenbeelden neer, richt geen gewijde stenen op, want Ik de HEER ben jullie God..Het is niet helemaal duidelijk  wat de  functie was van deze staande stenen.

 

 

Deze stadspoort was gebouwd   ongeveer in 1650 voor Chr. Deze  was verbonden met een vier meter brede stadsmuur en deze stadsmuur had ongeveer 25 torens.

Waarschijnlijk is Gezer verwoest door Tutmozes III in 1477 voor Chr..

Ze werd herbouwd en eeuwen later weer totaal verwoest door een andere farao.

Deze farao gaf toen de verwoeste stad als bruidschat mee aan zijn dochter die trouwde met Salomo de koning van Israël..

Salomo versterkte de stad weer

 

 Salomo herbouwde de stad op de puinhopen van de stad die de farao als bruidschat aan zijn dochter had meegegeven, bij haar huwelijk met koning Salomo (

De ruïneheuvel van Gezer ligt ten noord-westen  van Jeruzalem. In Jozua 10 worden de twee Kanaänitische steden Lachis en Gezer genoemd. (Zie ook bij Lachis).

Deze  versterkte steden lagen in het zuiden van Kanaän. In Jozua 11 lezen we vervolgens hoe Jozua ook het noorden van Kanaän veroverde.

Daar lag de sterke vesting Hazor waar de laatste jaren ook veel opgravingen zijn verricht. Jabin, de  koning van Hazor,  riep toen direct de hulp in van de koningen van het noorden. Het zijn dus deze drie Kanaänitische steden waar de laatste jaren veel is opgegraven, dat ons inzicht kan geven in de tijd van Jozua.toen Israël het land Kanaän veroverde.

Ondanks deze geweldige overwinningen in zuid-west Kanaän, werden de Kanaänieten toch op verscheidene plaatsen niet onderworpen.

De Kanaänieten die te Gezer woonden werden niet verdreven(Rechters 1:29).Israël legden de Kanaänieten wel herendiensten op.

 Doordat de Kanaänieten bleven wonen, infiltreerden ze met hun godsdienst Israël.

Eerst in Salomo's tijd kwam Gezer in handen van Israël..In 1 Kon. 9:16 lezen we.

 De farao, de koning van Egypte, was indertijd tegen Gezer opgetrokken had de stad ingenomen en in de as gelegd.

Toen zijn dochter met  Salomo trouwde had hij haar deze stad als bruidsschat meegegeven. Een puinhoop als bruidschat!

Het is Salomo geweest die toen de stad Gezer weer versterkt heeft. Herinneringen aan deze tijd vinden we weer terug bij de opgravingen..

Je kunt nu heel  goed de verschillende niveaus van de verwoesting in de loop der eeuwen.terug vinden