A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gat der Filistijnen


 Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, totdat hij bij Achis  kwam, de stadsvorst van Gat ( 1 Sam. 21:11) 

(Zie ook: Filistijnen, Opgravingen met meer foto's,  Filistijnen/Religie-Dagon en Filistijnen /Militair; ijzeren strijdwagens, Filistijnen waren  echte vechtersbazen)

 

Een dergelijke heuvel waarvan men de ene stad bouwde op de puinhopen van de vorige heet een tel

 

Prof. Aren Maeir toont een pot of vaas van de Feniciers.

Bij Tel es- Safi zoeken archeologen met tientallen vrijwilligers uit de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea naar overblijfselen van drieduizend jaar geleden.

In die tijd lag hier de Filistijns stad Gat, geboorteplaats van de reus Goliat. In juli 2011 zijn de opgravingen hier weer begonnen en men speurt nu naar meer informatie uit de tijd van de koningen David en Salomo. Boven op deze tel lag het paleis van Achis. Met het zwaard van Goliat is David hier omhoog geklommen! 

Gast bij Filistijnen 

Op zijn vlucht voor Saul kwam David terecht in het land der Filistijnen, in het paleis van Achis, de stadsvorst van Gat. De Fiilistijnen waren de aartsvijanden van Israël!!David vluchtte eerst naar Nob naar  de priester Achimelech (1 Sam. 21 : 1-9.  In grote haast had hij zijn leven moeten redden. Daarom had David geen enkel wapen bij zich. “Hebt u misschien ook een lans of een zwaard ?” vroeg David aan de priester Achimelech. Achimelech  antwoordde:”Ik heb hier het zwaard van Goliat, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt” anwoordde de priester.” (zie Terebintenvallei).Daar hangt het achter het priestergewaad in een doek gewikkeld” . - “Er is geen beter wapen”, “Geef het mij” was de reactie van David. Zo vluchtte David met het wapen van Goliat naar Gat. Zo kwam hij bij Achis de koning van Gat ( 1 Sam.21 : 10-15) 

Verdere omzwervingen

 In hoofdstuk 22 lezen we dat hij later ontkwam met zijn mannen en zijn familie in de spelonken van  Adullam(zie daar). We lezen in dit hoofdstuk ook van de moord van Saul op de priesters van Nob. Nota Bene: Saul was een messias, een gezalfde. Om het in het Grieks te zeggen een christus. Maar de echte en enige gezalfde was Jezus. Jezus en niet Saul is de gezalfde, de Christus. 

Kehila 

In hoofdstuk 23  lezen we hoe David Kehila binnentrekt  en bevrijdt, maar dat Saul dat ook te weten komt. Hij is niet welkom in Kehila en daarom trekt David naar de woestijn van Zif. Als Saul op het punt staat in de woestijn van Zif David te omsingelen,  krijgt Saul het bericht dat de Filistijnen het land zijn binnengevallen.

Engedi

 David trekt vervolgens naar Engedi (zie Engedi)en daar spaart hij het leven van Saul. Die daar zijn behoefte moet doen. In hoofdstuk 25 lezen we van de ontmoeting tussen Nabal en zijn vrouw Abigaïl. Nabal weigert David en zijn mannen logies te geven. Maar Abigail is heel anders. Zij is vriendelijk en zal later David trouwen.