A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Getsemane / Aardrijkskundig


Getsemané

Zie ook "Getsemane / en Jezus." Daar ga ik uitvoerig in op de betekenis van Getsemane voor Jezus en voor ons

De plek is in 1848 ommuurd door de Franciskanen en ligt ten oosten van de Jerichobrug over de Kidron.

De Grieken ommuurden een aangrenzend stuk ten noorden.De oorspronkelijke bomen werden op bevel van Titus gekapt.

Grieken zijn van mening dat de originele plek een stuk grond is ten noorden van de Kerk van de Maagd.

Christus handelwijze in Getsemane is vermoedelijk de oorsporng geweest van christenen om te knielen tijdens het gebed.

 

 

Getsemane  in 1890 De fotograaf vertelt: als alles rustig was ging ik zitten bij de uitgeholde olijfboom en dacht aan het lijden van Jezus

Als je van de Olijfberg afdaalde naar Getsemane had je een verrukkelijk uitzicht op Jeruzalem 

 

 

Foto 1890 kronkel olijfboom Getsemane

 

 Olijfboom

De Olijfberg stond vol met olijfbomen, die olijfolie opleverden.Olijfolie had je  overal voor nodig. Je kon er heerlijke vijgenkoeken mee  bakken.Het was een geneesmiddel, Men had het nodig voor de zalving van bepaalde mensen.

Maar het was ook vooral  nodig om in het donker thuis nog enige verlichting te hebben.De olijfbomen waren een teken van welvaart.

Als de Romeinen bij het beleg van Jeruzalem in het jaar 70 alle olijfbomen op de Olijfberg gaan kappen is dat een ramp voor heel het volk.

Ze kwamen bij een Olijfgaard die Getsemane heette (Marc.14: 32)

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in. (Joh.  18:1 en 2) N. B. 

 

Nogmaals zicht op Getsemane maar nu van de andere kant. Je ziet hier het Kedrondal  met o.a. het graf van Zacharias met puntdak dat uit één stuk rots is gehouwen! Hier lag nu die "olijfgaard"

 

Waar lag Getsemane nu prcies ? Als je Jeruzalem aan de oostzijde verliet, voerde vroeger de weg ongeveer 60 meter omlaag  het Kedrondal in. Jezus   heeft dat dikwijls gedaan. 

 Dat was ook de weg naar zijn vrienden in Betanië.  Het pad steeg  aan de andere zijde van de beek weer omhoog tegen de helling van de Olijfberg. Ja dat was een hele klim.

Er is in de loop der eeuwen tientallen meters puin gestort en daardoor is het Kedrondal vandaag lang zo diep niet meer.

Als je aan die andere kant omhoog geklommen was kwam je al haal gauw bij een tweesprong. De hoofdweg  van deze tweesprong liep langs het zuiden van de Olijfberg naar het plaatsje Betanië, maar die andere weg was smaller en ook veel steiler en  die liep langs Betfagé over de Olijfberg heen.

 Welnu bij deze tweesprong lag de olijvenhof Getsemane.

 

Olijvenpers

In Getsemane begint het grote lijden van Jezus pas goed. 

 Daar wordt Hij verraden door Judas en daar wordt Hij gearresteerd . door de tempelpolitie. Getsemane lag aan de voet van de Olijfberg.

Jezus neemt daar zijn drie intiemste vrienden mee. Petrus, Jakobus en Johannes.

Daar is Jezus dodelijk beangst geworden.

      

Alle vier evangelisten vertellen hoe Jezus na de viering van het pascha en de instelling  van het Avondmaal met zijn leerlingen  naar de Olijfberg vertrok en daar tot overgave kwam en in volstrekte rust de komst van Judas en zijn bende afwachtte. Matteus en Marcus geven een volledig adres. 

 De plaats was bekend als Getsemene, dat is olijvenpers.

Nu is  het opvallend, dat Johannes die overigens op andere plaatsen zeer nauwkeurige topografische aanduidingen  verstrekt, in dit geval niet verder komen kan dan: aan de overzijde van de beek Kidron was een hof. Hij noemt Getsemane niet. Vergelijk Matt. 26:36;Jezus ging naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd.

Toen Johannes zijn evangelie opschreef  bestond Getsemane al tientallen jaren niet meer.

Bij het beleg van Jeruzalem door de Romeinse legers in het jaar 70 is de gehele beplanting van Getsemane en de hof ondergegaan in het oorlogsgeweld.

Toen Matteus en Marcus hun evangelie schreven was Getsemane  er nog wel en de vele stokoude olijfbomen die de Olijfberg zo'n boeiend aanzien gaven.

Maar in de tijd van Johannes was de Olijfberg totaal verwilderd. Het had ook geen zin voor de lezers de naam Getsemane te noemen. Getsemane was er niet meer!

 

Legerkamp Romeinen

Van Flavius Josefus weten we dat de Romeinse legionairs bij de belegering van Jeruzalem alles met de grond hebben gelijk gemaakt.

De Olijfberg werd bovendien  één reusachtig legerkamp.  Voor de bouw van wallen en verschansingen was zeer veel materiaal nodig. De bomen van de Olijfberg werden nog gekapt en gerooid op een afstand van  negentig stadiën, dat is bijna zeventien kilometer.

Er was voor de Romeinen nog een andere reden om de bomen te kappen. De Joden zochten telkens bij hun uitvallenuit de belegerde stad de dekking van de Olijfbomen.

In de tijd van Jezus waren de Olijfbomen er nog wel. 

Temidden van hun knoestige, bochtige stammen heeft Jezus gebeden: Abba, als het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan.