A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Goede Vrijdag


Goede Vrijdag 

 

Rubens:Jezus aan het kruis

Het schilderij van van Eijck "de drie vrouwen bij het graf; in museum Boymans van Beuningen is het enige schilderij van van Eijck in Nederland. Maria de moeder van Jezus staat hier niet bij Wie zijn die vrouwen? Zie bij Graf en Opstanding(1)Ik vind dit een indrukwekkend schilderij! Vrouwen spelen de hoofdrol bij de begrafenis. Dat vind ik heel bijzonder. Vooral voor die tijd waarin de vrouw  eigenlijk niet mee telde in de samenleving

Processie

Middeleeuwse passispelen herleven in Groningen. Maar nu in een moderne stijl.

Donderdag 17 april trekt teen lange stoet door de straten van de stad Groningen. Het is een processie die een zes meter lang en verlicht kruis draagt. Het stelt voor een episode uit de laatste uren van Jezus aan het kruis. Dit is te zien in de uitvoering van  The Passion, een groots muziekspektakel van een Musicalcast, die miljoenen mensen zullen meemaken.

 

Laatste  uren van Jezus

  

 Het gaat om de verbeelding van de laatste uren van Jezus aan het kruis. Wat Jezus aan het kruis zelf heeft gezégd, vinden jullie op deze site bij Bijbelseplaatsen onder ‘Kruiswoorden’. Die komen in het muziekspektakel waarschijnlijk ook wel voor. Beau van Eerven Dorens zal het verhaal van de kruisiging aan elkaar praten. Hij is een vlotte prater. Maar ik vermoed dat hij niet de betekenis van Jezus’ gruwelijke dood zal toelichten.

 

Verlieservaringen

 

Het gaat om het doorgeven en het beleven van verlieservaringen. Het gaat om de ervaring van een           saamhorigheidsgevoel. Het zal ook in Passion -2014 weer gaan om een groots recreatief evenement dat heftige gevoelens opwekt. Wat is de boodschap van The Passion?  Wat bedoelt Passion tge zeggen? Ze is bestemd voor alle geloven en alle godsdiensten, want in onze huidige culturele belevingswereld ben je al bij voorbaat verdacht als je een bepaald ideaal nastreeft of een bepaalde overtuiging uitdraagt. Je mag niemand voor het hoofd stoten. The Passion draagt daarom ook niets uit.  En zeker niet een boodschap die de profeet Jesaja al verkondigde: De straf  die ons de vrede aanbrengst was op Hm en door zijn striemen zijn wij genezen.(Jes. 53)Simone Kleinsma die in een uitvoering van The Passion de rol van Maria vervult vindt het kruisverhaal een heel wreed verhaal dat helemaal geen doel kan hebben. Zij denkt met velen dat genoemd Bijbelverhaal geen enkele troost in houdt.

 

Het doel van Jezus' sterven

 

Paulus daarentegen schreef:

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven heb ik op  mijn beurt ook weer ontvangen,namelijk dat Christus voor onze zonden is gestorven en op de derde dag is opgewekt (1 Kor.15 :3).

De Heilige God is woedend over  het kwaad dat wij Hem en elkaar aandoen en Hij zou zichelf velf ontrouw zijn als Hij dat niet zou straffen. Het oordeel mogen wij niet wegpoetsen. God is niet zo soft en lievig als wij denken. Hij is geen tandeloze tijger. Maar als wij in Christus geloven, hoeven wij dat oordeel niet te dragen. Dat heeft Hij gedaan om een vrijdag. Daarom noemen wij die vrijdag een Goede Vrijdag. Het kwaad en onze zonden heeft Hij verzoend. Zijn lijden is plaatsvervangend.