A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gisjala / Paulus


Gisjala (Paulus)

 

Oudste afbeelding van Paulus

 

Mozaiek van Paulus in Ravenna

 

Paulus schrijft zijn brieven in de gevangenis

 

 

Paulus aan het preken

 

Ik reisde met de streekbubus door  het Taurusgebergte om een foto te maken van het soort jas van geitenhaar dat Paulus maakte en droeg De vacht was extra warm door de koude  hoog in de ergen              

 

Dit is dan de warme jas van de apostel. Hij sliep er in de winter ook onder

 

Als ik langs de Cydnus in Tarsus naar de beroemde watervallen van deze stad loop, vraag ik me af hoe Paulus hier terecht gekomen is. Hebben zijn ouders zich als kolonisten in deze stad gevestigd? Dat hadden de Griekse kolonisten immers ook gedaan? Zou Paulus de kennis van de Griekse taal van hen hebben overgenomen? Van Hiëronymus weten we dat Paulus niet in Tarsus is geboren, al wordt hij de man uit Tarsus genoemd. De ouders van Paulus woonden in Gisjala, in Galilea. dicht bij de stad Sefforis. Het stadje was net als Nazaret een klein plaatsje in Galilea. Het  dunbevolkte bergland van Zou niet hegebied vcan zijn roepling zijn  Hoewel Gisjala niet  zo  ver  van Nazaret lag, zal Paulus Jezus nooit ontmoet hebben.  Hij moet volgens Bijbelgeleerden ongeveer even oud als  Jezus geweest zijn. In het briefje aan Filemon (anno 59) noemt hij zich een presbuterès  een man op oudere leeftijd. We

 

Dood van Herodes: aanleiding

 

 We moeten beginnen bij de dood van Herodes. Zijn overlijden in 4 v. Chr.was voor sommige joden de aanleiding om te proberen de macht in handen te krijgen.Ze kregen daartoe niet de geringste kansen. De Syrische commandant in ddienst van Rome hoorde van de onlusten van de joden in Galilea. Hij greep direct in met een legermacht. Sefforis, dat 5 kilometer van Betlehem verwijderd lag, werd platgebrand door de Romeinen Zijn inwoners en die van Gisjala werden als slaven verkocht. De Romeinen voerden honderden inwoners eerst naar de dichtstbijzijnde haven namelijk die  van Ptolemeus (vroeger Akko) en vandaar werden ze verscheept via de Orontes naar het noorden naar Antiochië. Vanuit Antiochië werden ze naar Tarsus getransporteerd en daar op de markt verkocht aan een slavenhandelaar. Saulus was nog maar een klein jongetje. Vermoedelijk kreeg de slavenhandelaar in de gaten, dat de vader van Saulus(zo heette Paulus toen nog) meer verdiende dan om huisslaaf te zijn. De eigenaar liet hem niet op het land werken, maar zal hem opgenomen hebben in zijn familie.

 

Paulus als slaaf verkocht

 

 Nu gold voor de vrijlating van een slaaf het criterium van de Lex  Aelia Capitolina (de wet van de Romeinse stad die door Hadrianus gebouwsd was op de verwoeste stad Jeruzalem)dat een slaaf pas vrijgelaten mocht worden als hij minstens 30 jaar was. Het ligt voor de hand aan te nemen dat Saulus op het moment dat hij het Romeinse burgerrecht erfde van zijn vader, hij ook de   Romeinse naam Paulus kreeg, wat ‘de kleine betekent’. Saulus is daarentegen een typisch Hebreeuwse naam. Op zijn zendingsreizen heeft de apostel een dankbaar gebruik gemaakt van het Romeinse burgerrecht dat hij  in Tarsus van zijn vader erfde. Paulus zelf heeft zich echter niet expliciet over zijn geboorteplaats uitgelaten. Hij heeft wel enkele malen stilgestaan bij zijn joodse wortels. In Fil. 3:4 en5 schreef hij dat hij op de achtste dag besneden was, tot de stam van Benjamin behoort en een geboren Hebreeër is. In zijn tweede brief aan de Korintiërs liet hij weten dat hij behoort tt het volk der Israëlieten en uit het nageslacht van Abraham is.

 

Niets over Gisjala of Tarsus

 

Maar met geen enkel woord rept hij over Tarsus of Gisjala. Ook pocht hij niet over zijn afstamming. Hij laat zich niet voorstaan op zijn Jood zjn of Hebreeër zijn of zijn bijzondere kwaliteiten als Farizeeër,Dat allemaal beschouwrt hij als vuilnis, stront,afval,, waardeloos materiaal. Het kennen van Christus  Jezus zijn Heer overtreft immers alles (Fil 3:8).