A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Graftuin


 

 

 

Graf in de rots uitgehouwen. Je ziet de richel, waarlangs de ronde sluitsteen werd gerold

Zie ook Arimatea

 

Hij is niet hier. Hij is opgestaan zoals HIj gezegd heeft  Kijk maar. dat is de plaats waar Hij gelegen heeft (Matt. 28:6)

Zo heeft het graf van Jozef van Arimathea er waarschijnlijk uitgezien.  Jezus is niet gekruisigd op een Romeinse executieplek, maar in een boomgaard met rotsgraven!!

Generaal Gordon ging in 1883 naar Jeruzalem. Naast zijn militaire werk besteedde hij graag aandacht aan Bijbelonderzoek en archeologie. Min of meer toevallig viel zijn oog op een rotsformatie met een opvallende schedelachtige vorm.

 Zou dit de ‘schedelplaats’ Golgota kunnen zijn, de heuvel waar Jezus werd gekruisigd?

Generaal Gordon voelde zich  gesterkt in zijn vermoeden omdat de rots dichtbij de oude stad lag. Volgens Johannes 19:20 werd Jezus dichtbij de oude stad gekruisigd.

Maar dan moest er dichtbij ook een graf zijn, zoals Johannes 19:41 vermeldt:’Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was’ .Enkele jaren later vond Gordon dat graf: een oude ruimte, uitgehouwen in een rots, die de bezitter ervan tot waterreservoir wilde uitbouwen. Christenen in Engeland richtten de ‘Graftuin Associatie’ op en kochten de vermeende grond Golgota.

 

Grafkerk

Er is nog een andere traditie van Jezus’ graf. Heel oud is de overlevering die de huidige Heilige Grafkerk aanwijst als de plaats waar het graf van Jezus zou zijn te vinden. Dit is de Heilige Grafkerk in de 19e eeuw!

Deze plek is echter een bron van ruziemakende kerken die daar een stuk grond bezitten. Onlangs kwam het nog tot een confrontatie tussen deze groeperingen.

Hoewel de rots in de Graftuin zonder twijfel op een schedel lijkt en in tegenstelling tot de plaats rondom de Heilige Grafkerk heerlijk stil is, mogen we echter niet vergeten dat de Romeinen tot in de vierde eeuw dit plateau gebruikt hebben als een steengroeve.

De stilte en de gewijde rust doen aangenaam aan vergeleken bij het rumoer van de kerkelijke groeperingen van de Heilige Grafkerk. Er is een wijnpersbak gevonden en er zijn  aanwijzingen dat hier vroeger een christelijke kerk heeft gestaan.

De Graftuin is dus vermoedelijk niet de echte locatie van het gaf van Jezus.  Maar deze plek helpt ons wel om ons de verrijzenis van  Jezus voor te stellen. Vóór de opening van het graf bevond zich een grote stenen sleuf waarlangs een zware ronde sluitsteen gerold kon worden. Je kunt die sleuf net nog zien. 

Geen gebruikelijke plaats voor terechtstellingen

Grafkerk of Graftuin?

Welke keus we ook doen,  een keus voor de Heilige Grafkerk of voor de Graftuin, het is zeker dat heuvel Golgota en het nieuwe graf van Jozef van Arimathea heel dicht bij elkaar hebben gelegen.

Velen hebben zich daarover verbaasd. Geen Jood zou immers  graven uithouwen op een plaats waar mensen gekruisigd werden. Daar rustte een vloek op.

Stel je voor: je familie begraven op een plek van een openbare executie!  

Golgota was dus géén gebruikelijke plaats voor terechtstellingen. Het was veeleer een fraaie tuin met rotsgraven voor rijken zoals Jozef van Arimathea. Pilatus wilde waarschijnlijk de Joden schokken en daarom koos hij een begraafplaats voor de terechtstelling van Jezus. Doden waren voor de Joden onrein! De plaats van de kruisiging en de plaats van Jezus' begrafenis lagen  nu door de opzet van Pilatus  wel heel dicht bij elkaar. (Uit: De graftuin, een oase van verstilling, Dr. W.M. de Bruin in Confessioneel april 2009) .