A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Godsverduistering


 

 Pachtige zonsondeergang, maar geen zonsverduistering

 

De maan kan een zonsverduistering veroorzaken door tussen zon en aarde te gaan staanZo hebben wij het openbaringslicht  verduisterd door onze hoogmoedIn deze  Zonsverduistering gaat het niet om een natuurverschijnsel De diepste nood van de mens dat hij het uitzicht op God heeft verlorenWij zijn geen slachtoffers, maar  veroorzakers van de grote verkillingAls de mens het uitzicht op Gods Vaderliefde kwijt is, wordt het kil en donkerDan wordt de mens teruggeworpen op zich zelfDan treedt er een mensverduistering op.De mens heeft "God daarboven" niet meer nodigVelen gaan vandaag "binnenwerelds" over God denken 

Is God persoonlijk?

 Is God iets of Iemand?  Is God wel een Persoon? Er gaan stemmen op die zeggen dat God geen persoonlijk God is die zich van de schepping onderscheidt. God zou een levende werkelijkheid zijn  die als Geest de werkelijkheid, waarin wij leven, omvat en doordringt (pan-en-theïsme).   In de Bijbel wordt gesproken over Gods Aangezicht. Gods aangezicht, God gelaat geeft te kennen dat Hij als de Levende herkenbaar is. Hij heeft een persoonlijk profiel. Hij heeft zijn eigen portret getekend.  

Gods naam

  In de tweede plaats heeft Hij een naam. De Naam geeft te kennen dat Hij aanspreekbaar is. Deze herkenbaarheid en aanspreekbaarheid zijn kenmerkend voor het geloof in een persoonlijk God. Zijn naam heeft Hij ten diepste onthuld in de naam Immnanuël. Jezus is Immanuël, God met ons.Maar als we het Bijbelse beeld van een persoonlijke God vervangen door het geloof in een alomtegenwoordige Geest,die zich niet onderscheidt van de Schepping, keren we weer terug in het heidendom.