A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Graf van Jezus


 

 

In de rotswand werden openingen gehouwen voor de diverse grafkamers( met schuifgraf,bankbooggraf en trogbooggraf)

Graf  van Jezus(voor meer informatie en foto’s zie Golgota (aardrijkskundig) en Golgota en sluitsteen. Hier informatie over de inrichting van het graf

De koningen van Juda werden meestal begraven in een trogbooggraf of een bankbooggraf. Hier ziet u de resten van hun graf in de grafspelonk vanAdiabene

Graf  van Jezus(voor meer informatie en foto’s zie Golgota (aardrijkskundig) en Golgota en Jezus.Hier informatie over de inrichting van het graf 

 

Ze zeiden tegen elkaar: Wie zal ons de steen voor de ingang van het  graf wegrollen?(Marc.15:3) 

Toen de vrouwen eergisteren stonden toe te kijken bij de begrafenis van Jezus, hebben ze goed gekeken  wáár Hij werd neergelegd. Als zij overmorgen (na de sabbat) terugkomen, wisten ze precies waar  Jozef van Arimatea hem had begraven. Waarschijnlijk waren er meer rotsgraven in de wand van de graftuin uitgehouwen. Als je een graf zoekt, moet je wel even goed opletten om welke holte het gaat. Er was natuurlijk nog geen gedenkteken. In de witte zachte kalksteenrotsen  kon je erg gemakkelijk grafkamers uithouwen. Als de kalksteen blootgesteld werd aan de lucht, werd het gesteente gaandeweg  harder. Hoe zag het graf van Jezus er nu eigenlijk uit? Laten we eens gaan kijken. 

Welke soorten graven?

 In de rotswand werden grafkamers met een voorhal uitgehouwen. De voorhal was met een ronde, zware sluitsteen afgesloten. Het graf van Jezus had waarschijnlijk een open voorhal, maar de eigenlijke grafkamer lag beduidend lager. Dan moest men zich bukken om door de ingang van het graf iets te zien. Dat zegt Lucas ook in 24 : 12. Petrus moest zich vanuit de voorhal bukken om iets te kunnen zien. Ook Maria uit Magdala moest zich bukken.”Huilend boog zij zich naar het graf”. vertelt Johannes. Ook zij bevond zich dus in de voorhal van de grafkamer.Tussen voorhal en de grafkamer was geen voorhof,   

Schuifgraf

  Het meest gebruikelijke graf was een schuifgraf. In de wanden van de grafkamer werden gangen uitgehouwen waarvan de lengteas loodrecht op de rotsmuur stond. Het waren  tunnelvormige openingen in de rotswand. Het schuifgraf kan mijns inziens niet het graf van Jezus geweest zijn, want de engelen zaten aan het hoofd- en  het voeteneinde van de plaatsen waar het  lichaam van Jezus gelegen had (Joh. 20:12). Het graf werd een schuifgraf genoemd omdat het lichaam in de gemaakte opening werd  geschoven.  

Bankbooggraf

 Een graf dat meer bewerkelijk was, was het bankbooggraf. In de rotswand werd een boogvormige nis uitgehouwen. Aan de onderkant van die halfcirkelvormige nis was een soort bank uitgehouwen. Aan de ene kant was die bank wat oplopend als een soort hoofdkussen. Op zo’n  graf lag het dode lichaam open en bloot in een doek gewikkeld. Als je vanuit de voorhal het  graf inkeek, kon je het lichaam direct zien liggen op de bank. Van de leerlingen wordt echter niet gezegd dat zij het graf leeg zien: ze zagen wel de doeken.(Joh. 20: 4) Het graf van Jezus zal dus geen schuifgraf geweest zijn, noch een bankbooggraf. Waaraan moeten we dan denken?  

Trogbooggraf

  Er is nog een derde soort graf en ik vermoed dat we daaraan  moeten denken. Een trog is een voerbak voor beesten, een soort badkuip. Het is een trogbooggraf. Het dode lichaam kon je niet zien als het in een trogbooggraf lag.  De leerlingen zagen  wel de doeken die achteloos op de grond lagen. Even later kwam ook Petrus het graf binnen. Hij kon dus ook niet direct zien of het graf leeg was, maar hij zag wel de hoofddoek die om Jezus hoofd was gebonden. Niet horizontaal, maar vertikaal, om de vliegen te beletten in zijn mond te kruipen. Daarna ging ook Johannes (= de andere leerling)die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen.(Joh.20:8).Er moet toen een schok door zijn  hele lichaam zijn gegaan: Jezus is opgestaan. 

Graven van rijken

 

Nu zijn er in de nabijheid van Jeruzalem de zogenoemde graven der koningen van de Koninklijke familie van Adiabene uit de eerste eeuw gevonden. Daaruit kan men afleiden hoe de graven van de rijken (Jes.53:9)waren. Het waren hoofdzakelijk trogbooggraven die in die tijd in Jeruzalem gebruikelijk waren. We mogen aannamen dat de rijke Jozef van Arimatea(Matt. 27:57) die een raadsheer was (Marcus 15:43) het graf zo goed mogelijk gemaakt heeft. In dat geval zou hij een trogbooggraf hebben laten maken voor Jezus.