A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gibea


Gibea

 

Waar lag Gibea, de woonplaats van koning Saul? Sinds de opgravingen onder leiding van W.F. Albright op de heuvel Tell el-Ful, 5 km ten noorden van Jeruzalem, namen de meeste geleerden aan dat deze heuvel de plaats was van het Gibea van Saul. Volgens sommigen lag daar ook het Gibea waar in de tijd van de richteren de schanddaad plaatsvond die leidde tot de strijd tegen de Benjaminieten (Richteren 19 en 20). Volgens anderen was het huidige dorp Jeba, dat ca. 5 km ten noorden van Tell el-Ful ligt, ten zuiden van de wadi Soeweinit, de plaats van Gibea uit de tijd van de richteren. In Richteren 20:33 wordt deze plaats Geba genoemd.

Gibea was de residentie van koning Saul. Dichtbij de Jordaan en 5 km ten noorden van Jeruzalem

Waterbek gelegenken in Gibea Terwijl Saul in zijn burcht te Gibea verbleef, zwierf David en zijn mannen door de woestijn. Eerst door de woestijn van Sin en later door de woestijn van   Zif, even ten zuidenvan Hebron

Schanddaad

Allereerst de schanddaad te Gibea en vervolgens hoe deze schanddaad een oorlog is geworden tussen Israël en de stam Benjamin Het Gibea van Saul lag even boven Jeruzalem. Rama, de woonplaats van Samuel lag enkele kilometers daarboven en nog iets hoger lag Mispa waar op de volksvergadering Saul als koning werd gekozen.De Filistijnen woonden bij de Zeeweg links op het kaartje

Huidige weg langs ruïne Gibeon

De afschuwelijke geschiedenis die beschreven wordt in Rechters 19-21 heeft zich afgespeeld kort na de dood van Jozua.

De bijvrouw van een Leviet  wordt een hele nacht lang verkracht door de mannen van Gibea. Zij valt tenslotte dood neer voor het logeeradres van haar man waarop die haar lijk in 12 stukken hakt en  aan elke stam een stuk doet toekomen.

 Oorlog

Heel Israel wordt  opgeroepen de strijd aan te binden met de stam Benjamin.

 Als de inwoners van Jabes geen gehoor willen geven aan deze oproep tegen de Benjaminieten ten strijde te trekken, worden ze allemaal in de pan gehakt. Gruwelijker kan niet.

Is dit allemaal echt zo gebeurd en waarom staat het in de bijbel?

Het is een illustratie van grote verloedering  die plaats vindt als er ‘geen koning is in Israël” Gods volk heeft een koning nodig! Dat is de boodschap.

Dit Gibea is waarschijnlijk dezelfde plaats als het bijbelse Gibeon, waar Jozua de Amorieten heeft verslagen en waar hij  de bekende woorden bad “Zon, sta stil  boven Gibeon en maan blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.”

De Gibeonieten hadden Israel bedrogen door te vertellen dat zij van heel ver kwamen en dat zij met Israel een verbond wilden sluiten.

Dat heeft Jozua ook gedaan.Later  bleek dat zij ook in Kanaan woonden en dus Kanaänieten waren Zij werden toch gespaard, maar werden  in Israël als houthakkers en waterputters aangesteld om de priesters en Levieten bij te staan bij hun arbeid. Zij waren er voor het grove werk.Zie ook bij Gibeon.