A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gebedsplaats /Vrouwen


 Op sabbat gingen we de stadspoort  uit in de richting van de rivier, want we verwachtten dat daar een gebedsplaats zou zijn. We gingen zitten en spraken de vrouwen die daar bijeengekomen waren (Hand. 16:13). 

 

Een vrouw van lichte zeden zalft Jezus' voeten met kostbare olie in het huis van een Farizeeer.Rabbi Jezus was zo totaal anders dan de andere rabbi'sHij was zo vol begrip en liefde.(Luc. 7:36)

Jezus in gesprek met vrouwen

Maria Magdalena begroet de opgestane Heer, 'Rabboeni". mijn meester

Vrouwen hoeden

Ik heb me vaak afgevraagd: ware daar  dan helemaal geen mannen? Was Lydia de purperverkoopster uit Tyatira alleen met haar vriendinnen samen gekomen om te bidden.? Is die vrouwelijke samenkomst dan soms een bevestiging van een recent  Amerikaans antropologisch onderzoek?

 V rouwen bidden vaker 

Uit verschillende  onderzoeken is  gebleken dat vrouwen vaker bidden dan mannen. In 2008 deed een groot Amerikaans onderzoeksbureau een onder zoek onder 35000 Amerikanen. De uitkomst was toen: tweederde van de vrouwen bidt dagelijks tegenover de helft van de mannen. Waarom bidden vrouwen vaker?

 Ver-beelding  

Een antropologisch  onderzoek in Christianity Today gaf als antwoord op deze vraag: om te bidden heb je verbeelding nodig en vrouwen weten daar gemakkelijker mee om te gaan dan de mannen. Zijn vrouwen soms fantasierijker ?De mens blijkt verbeelding nodig te hebben om God te kunnen ontmoeten. Hij is immers immaterieel.  Je kunt Hem niet zien. Wat onzichtbaar is moeten we ons ver-beelden. En de moderne profeten  van het atheïsme beweren dat de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid de enige werkelijkheid is.

 Jezus verbeeld 

Jezus is tot één van de meest voorkomende stopwoorden gereduceerd. Iedereen denkt te weten hoe Jezus eruit heeft gezien, smal gelaat, baard, diepliggende ogen,scheiding in het midden, lang blond haar. Opmerkelijk is dat nergens in het evangelie iets over zijn uiterlijk wordt vermeld. Zijn boodschap, díe mogen we ons verbeelden, voor ogen stellen.

 

Augustinus

 

Het geloof heeft wel verbeelding nodig. Kerkvader Augustinus zei dit ook al. Die gedachte is niet nieuw. Maar tegenwoordig wordt er anders tegen de verbeelding aangekeken dan in de tijd van Augustinus. Het is  kenmerkend voor onze tijd  verbeelding gelijk  te stellen  met het frivole en onwerkelijke. Wij vinden verbeelding vaak negatief, in strijd met de werkelijkheid.  Een product van onze fantasie.

 Wat is verbeelding?  

Verbeelding is niets anders dan het vermogen je iets in beelden en voor te stellen. Vrouwen blijken dat toch gemakkelijker te doen dan mannen. Een dergelijke verbeelding is nodig in het gebed. Je kunt je voorstellen, dat je met God wandelt of dat Hij een arm om je heenslaat. Volgens de psalmdichters is geloven wandelen met God. De mannen zouden in hun gedachten meer rationeel zijn en minder beeldrijk. Het  blijkt ook dat mannen minder romans lezen. Onze cultuur leert mannen niet om plezier te vinden in hun verbeelding. Mannen moeten nuchter zijn.

 Jezus was beeldsprakig 

Het bijzondere van de toespraken van Jezus  vind ik  dat Hij zo vaak in beelden sprak. Hij bracht zijn boodschap van het Koninkrijk  van God dat in Hem gekomen was vooral in beelden die ontleend waren aan het alledaagse leven. Hoeveel gelijkenissen zal Jezus niet verteld hebben! Meer nog dan het grote aantal dat we nu al in de Bijbel vinden. Juist die beeldrijke taal zal de vrouwen toen hebben aangesproken. Dat een grote schare vrouwen Jezus volgde was in de tijd van Jezus ongehoord. De beelden die rabbi Jezus uit Nazaret gebruikte sloten aan op de verbeeldingskracht van de vrouwen. Het waren ook de vrouwen die eerder dan de mannen gingen beseffen wie Jezus  werkelijk was.

 Persoonlijk en afhankelijk 

Ik denk wel eens dat er nog andere zaken een rol spelen. Ik denk dat  een vrouw  meer persoon-gericht  is dan zaak-gericht.. Met andere woorden:ik vermoed dat de persoonlijke relatie bij vrouwen iets meer accent krijgt dan de zakelijke relatie. En gaat het in het gebed niet om een ultieme  persoonlijke relatie? En Jezus was zo totaal anders dan de rabbi’s. Jezus wilde de mensen niet binden aan een rabbijnse leer, maar aan zijn eigen persoon. Dat was zo uniek, dat Hij daar mee ook vele vrouwen boeide..

Ik kan mij verder voorstellen dat de afhankelijkheidsrelatie bij  vrouwen een grotere rol speelt dan bij mannen. Bij mannen zal de onafhankelijkheidsrelatie  meer dominant zijn. En gaat het in het gebed niet om zaak van  ultieme afhankelijkheid?