A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God altijd on-line?


 

God  altijd on-line?

 

 

Een smartphone

Op bergen en in dalen ja overal is God. Maar is Hij ook bereikbaar? En hoe kan Hij naar alle mensen die geloven tegelijk luisteren? Zou de God die de Eiger en de Jungfrau schiep dat niet kunnen?

De Farizeeen dachten dat zij door hun vroomheid vanzelfsprekend on-line met God waren.

De blinde Bartimeus die was on-line met God, want toen Jezus vorbij jkwam riep hij:Zoon van David ontferm u over mij, net zo als de tollenaar in de gelijkenis van jezus

 

 

 

 Is God altijd on-line? Nee! Bedriegers zijn altijd on-line. Af en toe krijg ik e-mails uit het buitenland met de meest schitterende toezeggingen.. God is niet altijd online. De Farizeeën dachten dat zij altijd on-line met God waren. Daarom heeft Jezus die gelijkenis verteld van de Farizeeër  en de tollenaar, die  beiden naar de tempel gingen om te bidden (Luc.18:9). Ze dachten dus beiden dat ze on-line met God waren, want anders gingen ze niet naar de tempel om te bidden. De Farizeeër dacht  dat er op hem niets viel aan te merken, maar  de tollenaar voelde zich een groot zondaar. Het blijkt  dat -volgens Jezus- juist die tollenaar met God on-line was. Hij bad:”O, God, wees mij zondaar genadig."

Soms verbergt God zich

 In het boek van de psalmen komen we veel psalmdichters tegen voor wie de verbinding met God verbroken is. God was niet altijd bereikbaar voor hen.”Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” (Ps. 22:1)Jezus heeft deze psalm ook gebeden aan het kruis. Toen waren voor Hem alle verbindingen met zijn hemelse vader verbroken. Toen verdween  de Vadernaam  van zijn lippen  en was zijn Vader onbereikbaar. Er kan ook zo gemakkelijk de suggestie gewekt worden dat wij door onze techniek gemakkelijker met God contact kunnen hebben  dan zonder deze technische uitvindingen. In de derde plaats kan ook de indruk gewekt worden, dat  wij ons zelf niet hoeven te veranderen. Als God altijd on-line is, zou je kunnen gaan denken dat de ontmoeting met God vrijblijvend is. We hebben de smartphone van het geloof nodig om te kunnen  bidden.  

Wat is een smartphone?

 Door de smartphone zijn de mensen nu en overal on-line. Door dit apparaat ben je voor iedereen overal bereikbaar. En  juist deze bereikbaarheid is vaak voor veel jongeren een oorzaak van stress. Een smartphone is de poort naar onze digitale identiteit op Facebook, Hyves en Twitter. Sommige jongeren nemen dit apparaat mee naar het toilet en de slaapkamer, want ze willen geen sms’je of smartphone-post missen. Daarom krijgt de telefoon vaak een ereplaats onder het hoofdkussen. Je wilt immers dag en nacht bereikbaar zijn. Ook de uitvaartorganisatie is dag en nacht bereikbaar: 24 uur per dag. De begrafenisondernemer is altijd on-line. Voor hem is dit geen probleem. 

WiFi-generatie

 Nu hoor ik de laatste tijd allerlei berichten waaruit zou blijken dat de WiFi-generatie  onder deze oeverloze bereikbaarheid lijdt. Te pas en te onpas wordt ze benaderd. Ook op uren waarop je zou moeten slapen. Geen wonder dat de smartphone soms leidt tot verslaving en slapeloosheid. Wat is namelijk het geval? Het beeldscherm op de telefoon verstoort de aanmaak van melatonine. Deze stof zorgt er voor dat je gemakkelijk inslaapt. Veel jongeren hebben echter de moed niet om de telefoon op slaapstand te zetten. Er komt nog iets bij: Wanneer het schermpje oplicht of je hoort een piepje, worden de zinnen niet meer afgemaakt, want de telefoon gaat voor. Pas als het bericht gelezen is, kan de rust weer weerkeren. Het is heus niet zo gezond om altijd bereikbaar te zijn. 

God is altijd bereikbaar

 Ik vind het altijd weer een groot mysterie dat God altijd en overal bereikbaar is. Hebt u daar ook wel eens over nagedacht? Dat God altijd on-line is, is een basisvoorwaarde voor het gebed. Hebt u wel eens erover nagedacht, dat  dit een wonder is dat wij niet kunnen begrijpen? Er zijn miljoenen mensen die dagelijks praten met God, want dat is bidden, hoewel  zij niet altijd ervaren dat God naar hen luistert. Zou God al die gebeden wel uit elkaar kunnen houden? Overstemmen die gebeden elkaar niet als vele mensen tegelijk bidden? Natuurlijk! Wij weten dat God bereikbaar is voor iedereen, maar raakt Hij niet in de war door de vele gebeden die vele mensen op vele plaatsen naar Hem opzenden? Hoe houdt u, o God, dit vol? De psalmist gaat nog verder, als hij zegt dat God zelfs van verre zijn gedachten doorziet (Ps.139:1) Ieder mens is voor Hem bereikbaar, maar is God ook bereikbaar voor ieder mens? De psalmist belijdt: ‘Al ging ik wonen  bij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden(Ps 139:9).Wij zijn op alle plaatsen bereikbaar voor God. God weet ons altijd te vinden. Maar kunnen wij met de smartphone van het geloof ook met God overal contact leggen? Als ik uit ga van mijzelf als individu is dat nog niet een groot probleem. Maar de vraag is hoe het mogelijk is dat God bereikbaar is voor miljoenen  mensen tegelijk. Dat is voor ons menselijk verstand onvoorstelbaar.]want we zijn geïnfecteerd door het verlichtingsdenken.. Ook als wij belijden dat God onder ons verschenen is als een mens in Jezus Christus. De afstand tussen Hem en ons wordt zo weliswaar overbrugd, maar de vraag blijft branden:hoe kan God met zoveel mensen tegelijk contact hebben?  Vindt u dat ook zo wonderlijk? Het antwoord moet zijn: dat kan alleen omdat Hij God is en omdat de Heilige Geest er ook nog is.De psalmdichter belijdt: De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep Hem aan mijn leven lang (Ps 116:1).God verhoort onze gebeden zeker niet altijd, maar Hij  hóórt ons wel, want Hij is altijd on-line. Hij hoort naar ons met zijn hand als een schelp achter zijn oor.