A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gihon bron


Gihon bron

 

Het water uit deze bron heeft Hizkia onder de muren van Jeruzalem via een tunnel geleid naar het badwater Siloam (2 Kron.32:30).

Bij belegering van de stad moest  de zeer moeilijke afdaling onder de stadsmuren door ondernomen worden om water te putten, zoals je hier kunt zien.

Fris, stromend water was in het oosten een zeer kostbaar bezit.

Men bouwde steden daarom meestal dicht bij een bron.

Zo is Jeruzalem gebouwd dicht bij de Gihonbron die we hier zien afgebeeld.

Zo kun je nog vandaag in Nazaret de Mariabron bezoeken.Wat  ontroerend als je – staande bij die bron  - bedenkt: hier is Maria met de kleine Joshua vaak geweest om water te putten!

David kon indertijd de Jebusieten die in Jeruzalem woonden verslaan door simpelweg de watertoevoer naar de stad af te sluiten (2 Sam. 5:8)

 In het land Kanaän waren veel bronnen en beken.

Hoe heel anders dan in Egypte, waar het land na het zaaien altijd bevloeid moest worden (Deut.11:10)