A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gilgal / Besnijdenis


Gilgal

De rivier de Jordaan bij Gilgal

 

 

Als de Israëlieten na de lange tocht door de woestijn de Jordaan   zijn overgetrokken, slaan ze in het Westjordaanse land een nieuw kampement op en noemen het Gilgal.

Na de succesvolle en gemakkelijke overtocht zijn de Israëlieten razend enthousiast.

Ze zullen het land Kanaän nu wel heel snel innemen. Hun handen jeuken om te gaan vechten. Jozua 5:2

 

Besnijdenis

Maar wat zijn ze geschrokken als zij van Jozua horen, dat ze eerst besneden moeten worden. In de woestijn  was geen babyjongetje besneden.

Nu waren er zelfs mannen tot de leeftijd van veertig jaar die niet bij de geboorte waren besneden. Dat moest nu gebeuren.

Israël had dat ritueel ook vaak in Egypte gezien.(Jozua 5:2)

Wij denken vaak dat de besnijdenis alleen maar bij de joden voorkwam.

Dat is zeker niet zo. Ze kwam ook in Egypte voor, zoals je op deze papyrus kunt zien.Bij de Egyptenaren was het echter een ‘rite de passage’, die de overgang markeert van de ene levensfase in de andere.

Meestal werd ze voltrokken in de puberteit en was ze sterk gericht op seksualiteit en voortplanting.

Daarom werden ook de meisjes besneden.Bij Israël valt dit helemaal weg.Bij Israël heeft de besnijdenis niets te maken met sex, maar is het een teken van het verbond dat Jahweh, de HEER sloot met Abraham (Gen.17:10).De besnijdenis vond bij Israël  ook niet plaats in de puberteit, maar op de achtste dag na de geboorte.

Bij het besnijdenisverbond ging het initiatief helemaal uit van JAHWEH

 

 Besnijdenis moslims

Hier zien we een besnijdenisceremonie in Turkije. Ook de moslims kennen het gebruik van de besnijdenis zowel bij jongens als bij meisjes

.Ook bij de Turken is het een overgangsrite. Het heeft alles te maken met het proces van volwassen-wording. Een jongen die besneden is, voelt zich nu pas een echte ‘man’, een vent.Daar is bij Israël geen sprake van. De joodse man ziet zichzelf als iemand met wie God de HEER in gemeenschap van zijn uitverkoren volk een verbond sloot. De ‘mannigheid’ en het stoer doen als vent ontbreken juist bij Israël.Voor de gelovige jood worden bij de besnijdenis alle  stoere potenties weggesneden. De besnijdenis is voor de vrome jood geen  symbool van eigen potenties, kracht en vruchtbaarheid, maar teken van Gods Verbond.

Wat  betekent de besnijdenis nog meer?

De Israëlieten moesten besneden worden. Besnijdenis betekent dat een offer noodzakelijk is, als je in het verbond van God opgenomen wil worden.

Daarom  is ook baby Jezus besneden.Juist Hij óók. Want Hij zou toch het grote offer brengen dat nodig was om de mens met God te verzoenen?

 Besneden worden betekende juist voor hem afgesneden worden.

De rabbijnen zeiden altijd weer, dat je besneden moest worden om in het grote Verbond met God de HEER opgenomen te kunnen worden.

Heidenen die zich hadden laten besnijden  werden proselieten genoemd Sympathisanten van het joodse geloof, mensen die weg waren van het  joodse geloof, maar zich nog niet hadden laten besnijden  bleven volgens de rabbijnen heidenen.

Teofilus was wel een vereerder van de God van Israël,  maar geen proseliet.Wat  zal het voor Teofilus(een hoge Romeinse bestuursambtenaar) aan wie Lucas zijn beide boeken heeft opgedragen (Lucas 1: 2-4) veel vraagtekens hebben opgeroepen toen hij las dat ook Jezus was besneden!

De apostel Paulus heeft het in zijn brieven over een innerlijke besnijdenis(Rom.2:29 en Kol. 2:11.,.Besnijdenis was een teken van het eigendomsrecht van Jahweh.

Het achthoekige doopvont bij de ingang van de oude christelijke kerk is het Gilgal van het nieuwe volk van God.De oude mens sterft af, maar de nieuwe verrijst op de grens van het Beloofde Land.