A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gadara


Gadara

(zie ook Gerasenen)

Toen Jezus aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem  twee bezetenen tegemoet vanuit de grafspelonken. (Matt.8:28)

In deze regio lag Gaddara Ten noorden van de Jarmoek

Gadara  lag 5 km ten zuidoosten van het meer van Galilea. Gerasa was de hoofdplaats. In die plaats hebben Jordaanse archeologen onder de tempel van Artemis de fundamenten van een kerk ontdekt uit de 2e eeuw

Zie verder bij Dakapolis en ook bij Gerasa en de Gerase

In Gerasa  hebben Jordaanse archeologen fundamenten van een kerk ontdekt .

Volgens hen is dit de oudste kerk in Jordanië.Het is mogelijk dat de ex-bezetene uit Marcus 5 daar een gemeente gesticht heeft. Israelische archeologen menen dat het oudste kerk je bij Megiddo is opgegraven.

Het is ook mogelijk  dat joodse christenen uit Jeruzalem  die kerk gesticht hebben of zich na 70 bij de reeds gestichte kerk hebben aangesloten! Want in het jaar 70, toen de Romeinen onder Vespasianus Palestina veroverden, zijn deze christenen naar Pella gevlucht, net over de Jordaan. Daar vonden ze een schuilplaats.

Je ziet op het kaartje dat Pella tussen Gadara en Gerasa in lag.

Theater van Gadara.

Deze foto laat ons duidelijk zien dat deze plaats en het gehele gebied van de Dekapolis beheerst werd door de Griekse cultuur.

In Gerasa stond zelfs een groot beeld van de Griekse godin Artemis. Zie daarvoor Efezische Artemis

Het waren vooral Macedonische kolonisten die zich in 310 hier vestigden.

Geen wonder dat de leerlingen van Jezus schrokken toen de Meester zei:”Laten we naar de overkant gaan” De overkant was de onveilige kant van hun bestaan,.