A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adullam


David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam ( 1 Sam. 22: 1) Waar ligt Gat?

 

Gat ligt in het land der Filistijnen tussen Gaza en Asdod. In Asdod stond het beeld van de god der Filistijnen: de god Dagon.De vijfstadsvorsten waren die van  Gaza, Asdod, Askelon, Gat en Ekron (Jozua 13:1)

David vluchtte v oor Saul en kwam toen terecht in  het land der Filistijnen, aartsvijanden van Israel

David was op de vlucht voor Saul. Eindelijk kwam hij bij Achis, de stadsvorst van Gat in het land der Filistijnen.

De hovelingen van Gat dreven de spot met hem. 'Is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen Saul versloeg ze bij duizenden. David bij tienduizenden?"

"Toen ging David weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in deze grot. Er is nu een muurtje omheen gemetseld.voor de toeristen.

Toen werd David bang dat Achis hem kwaad zou doen. Daarom deed hij net alsof hij gek was (1 Sam. 22). Hij kwijlde in zijn baard en ging als een waanzinnige te keer.Zien jullie niet dat die man gek is?" zei Achis."Wat moet die kerel in mijn paleis?

In het dal van Elah boven op de top

In Ps 34 wordt koning Achis Abimelech genoemd. Het is dezelfde koning, maar Abimelech is een titel, zoals farao een titel is.

van een heuvel bevinden zich nog steeds tal van grotten die heel geschikt zijn als vluchtplaats. De broers en andere familieleden van David sloten zich bij hem aan Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden verbitterd waren. kwamen naar hem toe. Adullam is nu een naam voor veel asielcentra. Van daaruit zocht David ook steun in Moab

Pa en ma in Moab

Davids overgrootmoeder stamde uit Moab: Ruth de Moabitische   die gehuwd was met Boaz (Ruth 4 : 21).Daar woonde wellicht nog familie. We kunnen goed begrijpen dat hij steun zocht bij dit buurvolk van Israël.Ook zijn vader en moeder mocht David veilig onderbrengen in Moab.Het bejaarde stel uit Betlehem zal wel een mooie suite gehad hebben, maar wat zullen zij zich zorgen gemaakt hebben. Over hun acht jongens en over de toekomst van Israel.Wat komt er nu terecht van het beloofd koningschap? (1 Kon. 22:4). Waarom had Samuel Eliab niet gezalfd?

 

Gezicht vanaf Azeka. Strategische plaats versterkt door Rehabeam.De laatste stad die in handen viel van Babel in 586 v. Chr.Het was een soort niemandsland tussen het gebied der Filistijnen en het gebied van koning Saul. Hier vond ook het beroemde gevecht plaats tussen David en Goliat.

De droge rivierbedding van de beek Elah, waar theologische studenten uit Beiroet net als David gladde steentjes uitzoeken voor hun slingers Hier vond de confrontatie plaats tussen David en Goliat. In deze omgeving lagen de grotten van Adullam

Zingen in de grotten

Als Dvid met zijn mannen bij het vuur zit in de grot, pakt hij zijn lier en begint te zingen:Psalm 34.

Het is een abc-lied in het Hebreeuws:elke regel begint met de volgende letter van het alfabet, Kennelijk is het de bedoeling dat je dit lied snel uit je hoofd kent.

 

Na alle ellende die David in Gat heeft meegemaakt – ook door eigen schuld – zingt hij nu in Adullam voor zijn mannen die angstig schuilen in de grotten.

 

 De Engel des HEREN

 

Hij zingt en belijdt  dat de Engel des HEREN zich legert rondom  wie Hem vrezen.

De Nieuwe Vertaling heeft ten onrechte  het woord ‘engel’ met een kleine beginletter.

Op grond van de meeste plaatsen in het O.T. waar de Engel des HEREN voorkomt is Hij een persoon in wie God zichzelf openbaart en die met Hem in wezen één is, maar tegelijk van Hem onderscheiden.

In het OT verschijnt de Engel des HEREN tot verlossing van het volk van God. Hier openbaart zich de levende Christus incognito! De meervoudigheid van God wordt in het OT telkens weer beledn.