A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraham 50 jaar


Abraham 50 jaar   Je ziet wel eens voor een huisdeur een ggrote  zelfgemaakte pop met het opschrift: 50 jaar. De bewoner is 50 jaar geworden en hij heeft ‘Abraham gezien’. Zo luidt  een bekende uitdrukking, maar weet je wel hoe die ontstaan is? Om dat te ontdekken citeer ik hier een  Bijbelgedeelte uit Johannnes 8 : 48-52;   Het is genomen uit een indrukwekkend  Bijbelgedeelte waar Jezus getuigt over zichzelf. Je moet dit eens met aandacht lezen. Het is verrassend en fascinerend. Je zult ontdekken dat het gaat om een mis-interpretratie van de Joden. Het gaat er niet om  dat Jezus Abraham gezien heeft, maar om wat Abraham al gezien had  naar uitgezien had, namelijk dat de dag van de Messias zou aanbreken en dat de beloftenvan God vervuld zouden worden in de Messias; in u zullen alle volken gezegend worden. Niet de vijftigjarigen hebben Abraham gezien, maar Abraham heeft iets ggeweldigs gezien in de geboorte van Isaäk als God een begin zal maken  maken met het Godsrijk dat alle nationale grenzen zal overstijgen.  De Joden hebben hier niets van begrepen.  

Niet  wat Jezus en wij  zagen maar wat Abraham zag

  Niet Jezus heeft  Abraham gezien, maar Abraham heeft al naar Hem  uitgezien en naar dit Rijk van God. En het is Jezus die hiervan getuigt, omdat uitgerekend in Hem het Rijk van God gekomen is. Dit christocentrische aspect wordt vaak niet genoemd. In de  uitdrukking Araham gezien   staat niet een vijftigjarige in het middelpunt maar  Jezus zelf. Abraham zag in het geloof al veel meer dan de Farizeeën.  

Jezus ’zelfgetuigenis in Joh.8

  De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’ 49 ‘Ik ben niet bezeten,’ zei Jezus. ‘Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. 50 Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. 51 Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ 52 Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! 53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ 54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ 59 Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Maar als je in Mij gelooft zal de waarheid jullie vrijmaken 

Heftig gesprek

  Wat  gaat het er heftig aan toe in het debat tussen Jezus en de Farizeeën!  Vinden jullie ook niet? Jezus is geen doetje.Jezus neemt geen blad voor de mond:.Als jullie niet in mij geloven, zullen jullie in je zonden de dood sterven. Jezus bedoelt hier mee de eeuwige dood: buiten God leven.  Ik kan jullie vrij maken.Dat woord heeft de Farizeeën diep geraakt. Ze zijn witheet van woede. Ons bvevrijden??? Wij hoeven helemaal niet bevrijd  te worden,  

Kinderen van Abraham

  Wij zijn geen slavenvolk. Wij zijn kinderen van Abraham’ Jezus zegt:Als jujllie echte kinderen  van Abrahem waren, zouden jullie mij niet willen doden. Abraham heeft zich erop verheugd miijn dag te zien. Hij heeft itgekeken naar de vervulling van al Gods beloften. Hij heeft in het geloof al de dag van mijn komen van God gezien. Maar jullie willen mij doden. Dat komt odat jullie kinderen van de duivel zijn. De duivel is jullie aartsvader en niet vader Abraham. Die  dacht heel anders over mij 

Eer Abraham was, ben ik.

. En dan zegt Jeszus  dat zwaaargeladen woord;Eer Abraham ben ik. Dat is de Godsnaam JHWH (zie Ebed Jahweh) =Ik ben erbij Nu zijn de gesprekpartners van Jezus helemaal verbijsterd:”Hij is natuurlijk krankzinnig om zoiets te beweren.Dus dan moet je nog ouder zijn dan Abraham. Dat is toch waanzinig. Je bent bent.nog geen 50 jar, de pensioengerechtigde leeftijd van de Levieten”. 

 Opmerking: de NBV  heeft ;’toen Abraham die 

meemaakte,Ik dedenk dat beter is:’Abraham heeft naar die dag uitgezien, doen hij de  geboorte van Isaak meemaakte. Hij zag het rijk van de Messias toen al komen. Jezus verwijt de Farizeen hun ongeloof..Hij is zelf de waarheid. Hij komt vn ‘Boven’. Hij is de gevolmachtigde  zaakwaarnemer van zijn  hemelse Vader.

Als jujllie echte kinderen vanAbraham, de vader vanalle gelofvigen waren, hadden jullie dit  gezien, ingezien

Zijn  gesprekspartners denken: Wat heeft die Nazarener  veel ptenties. Hij lastert God. Die man moet opgeruimd worden. Ze willen  hem stenigen.