A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Athene / Akropolis


Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen (Hand.17:32). 

Zie ook Athene /Areopagus

De Akropolis bij nacht

De Caryatiden ondersteunen het dak van het Erechteion heiligdom. Dat was het meest heilige gebouw van de akropolis.

 

 

In het Parthenon kregen alle goden een plaatsje.  Ook Poseidon. De Grieken waren ruimdenkend. De naam  'Parthenon' betekent letterlijk 'Maagdenhuis'. Athena was een ongehuwde godin van kennis en wetenmschap.De entree tot het complex,de Propylaeen, heeft generaties kunstminnaars tot verrukking gebracht.

Net als het Erechteion, een klein 'kapelletje' waarvan het dak geschraagd wordt door zuilen in vrouwengedaante!

Tempel van Poseidon, de god van de zee.

Als je op het vliegveld van Athene in de ontvangsthal  aankomt, is het eerste Griekse woord dat je tegenkomt Paraklèsis= receptie.

 Het woord parakaleo betekent :erbij roepen.  De Heilige Geest wordt in de bijbel ook genoemd de parakleet= de erbij-geroepene. Hij die erbij geroepen is.

En in Athene betekent het dat je hier op de receptie erbij geroepen wordt om al je problemen te bespreken

Ik wijs er ook nog op dat para-klese en ek-klesia verwante woroden zijn, beide samengesteld met kalein, roepen. Para betekent (naderbij) roepen en ek uit. Ekklesia is het woord van kerk, degenen die erbij geroepen zijn dus.

Als Paulus met het schip de havenstad  van Athene nadert ziet hij in de verte al het grote standbeeld van  de godin Pallas Athene. Haar speer steekt boven alle tempels uit.  Enkele uren laten betreedt Paulus de wereldberoemde stad, de stad van wijsgeren en dichters. Midden in de stad ligt de grote heuvel Acropolis die alleen van de westkant beklommen kan worden.


Verste hoge heuvel is de Akropolis. Bij avondzon.

De meeste Griekse steden hebben zo'n acropolis, wat 'verheven stad' betekent. Boven op die heuvel staat de tempel van de godin en bevindt zich ook het koperen standbeeld dat Paulus nog maar enkele uren geleden vanuit zee zag. Tegenover die heuvel ligt nog een andere, iets kleinere heuvel. Het is de Areopagus, de heuvel van de oorlogsgod Ares.

Als Paulus de stad gaat verkennen, ziet hij overal tempels en afgodsbeelden. Op welke plek hij ook komt in Athene, overal ziet hij godenbeelden.

 Hij is diep onder de indruk.  Groot is zijn ergernis over zoveel bijgelovigheid. Terwijl hij wacht op de komst van Silas en Timotheüs, zoekt hij contact met de bevolking.  Op drie plaatsen heeft hij gesproken. Allereerst heeft Paulus gesprekken gevoerd  in de synagoge met de Joden en met de Grieken die veel sympathie hadden voor  de Joodse  godsdienst, vervolgens ging hij elke dag naar de oude markt en  verkondigde hij  het evangelie.

Als gauw kwam hij op de markt in contact met enkele wijsgeren. Dezen namen  hem   mee naar de Areopagus, die naast de oude markt lag. Het waren met name de Epicureïsche en de Stoïcijnse wijsgeren met wie Paulus in gesprek kwam.