A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aramees / Maronieten


Aramees / Maronieten 

 Voor zeer uitvoerige informatie over de Arameessprekende christenen zie Aramees, de taal van Jezus. Indertijd heb ik vele Arameers bezocht in oost Nederland. Daar hebben zij vereschillende fraaie kerken gebouwd. Die Aramees srpekende christenen komen uit oost-Turkije en worden ten onrecht Assyrische christenen genoemd.

 

Sint Maron, de stichter van de Maronieten 

Kerk van de Maronieten in de Libanon

Libanon, map

Maronitische kerk op Cyprus

Libanon, Maronitische kerkruine

Net zoals Hebreeuws telt het Aramees 22 letters, die van rechts naar links worden geschreven. Het Aramees was een levende taal in de tijd van Jezus. Jezus sprak ook Aramees en Hij beheerste ook het Grieks zoals bijvoorbeeld blijkt  in zijn gesprek met Pontius Pilatus. Tussen de derde en de achtste eeuw ontwikkelde zich de Aramese christelijke literatuur. Kenners zeggen dat de bibliotheken nog vol liggen met manuscripten die nog niet door wetenschappers  zijn bestudeerd. Ook de Talmoed – de mondelinge leer – is in het Aramees geschreven. Nadat de moslims in de zevende eeuw het Nabije Oosten veroverden, nam de invloed van het Aramees onder druk van het Arabisch af

 

Maronieten

  

De Aramees sprekende maronitische  christenen trokken zich terug in de bergen van Libanon om veiligheid te vinden en hun zelfstandigheid te bewaren. Het Aramees blijft vandaag bestaan als liturgische taal in kerken in het Midden-Oosten, in enkele gemeenschappen  van de Verenigde Staten en Zweden. Aramees is ook van groot belang voor kerkhistorici. De Maronieten ontlenen hun naam aan de kluizenaar Sint-Maron, die in 410 stierf. Na de Arabisch -islamitische invasie vestigden zij zich in de bergen van Libanon. Ze zeggen dat zij geen Arabieren zijn.