A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeremia de profeet uit Anatoth.


Hier volgen de woorden van Jeremia, uit een priestergeslacht van  Anatot (Jeremia 1:1)

Opgravingen van de Levietenstad Anatot, waar Jeremia vandaan kwam.

Hij leefde rond 600  v.Chr. Anatot was maar een onbeduidende plaats.

Wat een grote tegenstelling met de paleizen van de Elamieten en Babyloniérs die uit diezelfde tijd dateren!.Over hen en andere volken heeft Jeremia het oordeel van God moeten aanzeggen.Hieronder zien we een bewaard gebleven geglazuurd reliëf uit de tijd van Jeremia uit de burcht Susa.( Het Louvre te Parijs)

Reliëf uit Elam

Reconstructie van de burcht Susa van de Elamieten tegen welk volk Jeremia  Gods oordeel moest doorgeven (Jeremia 49:34)

De plaats Anatot herinnert ons aan de godin  Anat. De joden waren gewoon om de namen  van de plaatsen die zij in Palestina aantroffen niet te veranderen. De naam Anatot is dus geen Hebreeuwse naam.

Gods Woord

Gods Woord   heeft niet geklonken vanuit de paleizen van Elamieten en Babyloniërs, noch vanuit de rijke cultuur van de Griekse steden, maar uit Anatot, dat onbeduidende stadje in dat onbeduidende staatje Israël.

Jaren geleden  verscheen er een kommentaar op het boek Jeremia met de veelzeggende naam “De man uit Anatoth”.

De aantrekkingskracht van het boek Jeremia ligt in het persoonlijke karakter dat het uitstraalt. De schrijver is een profeet die zich open en eerlijk uitspreekt over de ‘last’ van zijn profetenmantel. Hij moet namens God een heel onsympathieke boodschap aan het volk brengen.

Israël zal zich gewillig aan Nebukadnezar moeten onderwerpen.

 Landverrader

Daarom wordt Jeremia beschouwd als een landverrader! Zie ook bij Karkemis waar de macht van Egypte voor  goed gebroken werd.

Jeremia leefde omstreeks 600 jaar voor de geboorte van Christus. In diezelfde tijd bloeide de Ionische natuurfilosofie van de Griekse denkers in de Kleinaziatische kolonies ( het  tegenwoordige Turkije).

Als je tegenwoordig door de ruïnes  van de steden Milete en Efeze loopt, realiseer je je eigenlijk nooit, dat toen hier de Griekse filosofie bloeide, (die mede de basis heeft gelegd voor onze Westerse  cultuur),er in Anatot al een profeet leefde die een totaal andere boodschap heeft uitgedragen. Goddelijke openbaring en humanistische filosofie hebben hun oorsprong in dezelfde eeuw! Maar wat een verschil in boodschap!

 

Existentiele vragen 

Meer dan 25 eeuwen  zijn voorbijgegaan en toch komen in het boek Jeremia  al de existentiële vragen van de mensheid ter sprake.Wie ben ik ? Waar ga ik heen? Wat is de zin van mijn leven. Wie is God en hoe sta ik tegenover Hem?

Hoe anders is zijn verkondiging dan de boodschap van de Griekse  wijsgeren uit die tijd! De profeet uit Anatot was boodschapper van Gods Woord. Hoe hij die boodschap heeft ontvangen is ons niet bekend. Was het een stem, een visioen, een droom?  We weten het niet. Maar van één zaak zijn we overtuigd;

de levende God heeft door Jeremia gesproken. In het boek van de man uit Anatot hebben we niet te maken met Griekse filosofie, maar met een goddelijke openbaring.