A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arabie van paulus


Arabië van Paulus  

zie vooral Arabia Petrea voor foto's

 

Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan (Gal. 1 :17)

 Hier woonden inde tijd van Paulus de Nabateeers Hun invloed reikte tot in Damascus

 

 

“Waar ligt het Arabië van Paulus?” vroeg een bezoekster.  Het is nogal ingewikkeld om dat te vinden op mijn site. De vertalingen schrijven Arabië en Arabia. Onder Bijbelse landen vindt u ook het land Arabië, maar dat is niet het land waar de apostel overschrijft in Galaten 1 :17 over schrijft. “Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus’. In dat gebied heeft hij zich voor bezinning even(?) teruggetgrokken.Onder Arabie(zonder trema) heb ik Horeb en Midian onergebracht. Daar moet u dus niet zoeken. Dat was niet het Arabië van de apostel.

 

 Jordanie

 

Om dat Arabië te vinden moet u Arabia Petrea op zoeken en die streek vindt u niet onder het land met de huidige naam Arabië, maar daarvoor moeten we naar het huidie Jordanë gaan met de steden Palmyra en Petra.Onder dit land vindt u nog veel meer Bijbelse plaatsen o.a. de wierookroute. Paulus is dus in het huidige Jordanë geweest maar we weten niet met zekerheid in welke plaats. Ook Jezus is met zijn leerlingen in dit gebied geweest, zij het meer westelijk. In dat deel vanJordanië woonden de Gerasenen(zie daar). Dat gebied heette Decaplis, het land van de tien (Griekse) steden. Bijbelgeleerden sluiten niet uit dat Paulus in Petra geweest is, een boeiende toeristische trekpleister van het huidige Jordanë.

 

Waarom ondergedoken?

 

Vermoedelijk  ging Paulus naar Arabia om aan de spiedende blikken van de medeapostelen zich te onttrekken en zich een strategie voor de toekomst  te 0ntwikkelen. Hij zocht in ieder geval de  eenzaamheid.  Welk Arabië Dat land was niet Arabië Felix, het gebied tussen de Rode Zee en de Perzische Golf. Maar het woestijngebied ten oosten van Damascus. Daar woonden de Nabateeërs, de regio van het huidige Jordanië. Paulus ging dus niet naar het zuiden, maar naar het oosten.

 

 

 Petra

 

In de tijd van Paulus was Petra de hoofdstad van de Nabateeërs. Ze hadden hun invloedsfee uitgebreid naar het zuiden van Syrië, Jordanië en de Negevwoestijn. De moeilijk toegankelijke rotsen vormden een uistekende uitwijkplaats voor iemand die zich een tijdje wilde terugtrekken.We weten niet of Paulus in Petra geweeweest. Ik vermoed dat dit te ver was. Al vrij snel keerde hij terug naar Damascus.Drie jaar, vaan 34 tot 37 is hij daar gebleven.