A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraham / Pelgrim


Pelgrimsreis van Abraham (Zie  Patriarchale  steden)

(“zie” verwijst naar bestand in Bijbelse plaatsen.nl)

 

In Ur geboren ( zie Abraham uit Oer) Gen 11:28)

en zie Ur der Chaldeeën

Ur ligt in Mesopotamie¨(zie Mesoportamië/Talen,/Wonen en Religie/

Vader Terah reisde langs de Eufraat (zie Eufraat) naar Haran (zie Haran)

Zie ook Paddan Haran

 

 

 

Zo zal Abraham ook als pelgrim vertrokken zijn uit Ur. Deze afbeelding van Aziatische kooplui onderweg in Egypte is uit dezelfde tijd als die waarin Abraham leefde. Ook hier zien we Hebreeen, "mensen van de overkant, namelijk de overkant van de Eufraat, uit Mesopotamie Dit beeld is uit een Egyptisch graf, diep onder de grond waar de kleuren zo goed gebleven zijn

 

De kortste weg naar Kanaän zou via de Arabische woestijn zijn, maar in de tijd van Abraham waren er nog geen kamelen, wel ezels. Ezels en schapen konden geen weken in de woestijn blijven.(Zie kaart Mesopotamië)

Abraham wordt geroepen vanuit Haran (zie Haran) Gez. 11: 32

Sichem (zie Sichem) Gez.12:6

Egypte.(Gez.12:10) Het is niet zeker waar de residentie van Farao was toen Abraham hem sprak. Het was niet Memfis en zeker niet Thebe, maar ik vermoed dat het Avaris was dichtbij  Gosen gelegen, zie Gosen)

Betel (zie Betel)  Gen. 12: 8 en Gen. 13:3

Negev (zie Negev) Gez. 12: 9 Zuiderland=Negev

Hebron (zie Hebron) Gen.13: 18

Salem (zie Jeruzalem Hoofdstad) Gen. 14: 18 –Melchizedek

De Jubusieten woonden er. Zonder twijfel is Davids voorliefde voor Jeruzalem beïnvloed door twee zaken. Allereerst door de voortlevende herinnering aan de ontmoeting van Abraham met Melchizedek. Waar lag Salem precies?Toen Abraham uit het noorden terugkeerde na zijn overwinning op Kedorlaomer, ontmoette hij vlak bij Jeruzalem  Melchizedek de priester-koning van Salem.  Hij sprak een zegen uit over Abram en  verraste hem met brood en wijn. (Gen.14:18) Enige tijd later keerde de aartsvader naar dezelfde vallei terug om van daaruit samen met Izak de Moria te beklimmen."Ga naar het gebied waarin de Moria ligt.

Mamre  (zie Machpela ;Gen. 18:1 en Gen. 23:19)

Sodom (zie Sodom) Gen. 18:16

Gerar (zie Gerar). Gen. 20:1

Berseba (zie Berseba) Gen.21: 33 (tamarisk) en Gen.22:19

Moria (zie Moria) Gen.22:2

Machpela (zie Machpela)  Gen. 23:9 en 19