A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Achordal


Het Achordal maak ik tot een  poort der hoop (Hos.2:17)

zie ook bij Ai
 

Wat betekent deze tekst voor ons nu?

Wie vanuit de Jordaanvallei langs Jericho het bergland  intrekt, (naar wat vroeger het land Kanaän was) gaat door het Achordal.

Als Jericho de poortwachter is, is  het Achordal de poort voor het Beloofde Land. Jericho is in Israëls geschiedenis de plek van een hoopvol begin. Dikke muren vielen zo maar om. Het Beloofde Land veroveren is blijkbaar geen probleem met God aan je zij!

Maar dan krijg je het Achordal.

 

Achordal

 En daar ligt een steenhoop met daaronder een complete familie begraven.

Het is de familie van Achan.(1 Kon.7)Hij vergreep zich aan het gebannene dat alleen aan de HEER was gewijd. Zo stortte hij Israël in het ongeluk.

(zie ook bij Jericho  ban)

Was wat Achan deed nu zo héél erg? Het was geen geen gewone diefstal.

Het was diefstal van God en diefstal van God wordt zwaar bestraft. Die steenhoop daar in het dal van Achor is voor ons een teken van wan-hoop.De mens blijft hebzuchtig.

Hij wil altijd maar naar zich toe halen.Wij doen alsof we God zelf zijn en overal recht op hebben. Het wordt nooit wat met de mensheid. Het Beloofde Land veroveren is  wel een heel groot probleem als je je eigen hebzucht meeneemt. En straks komt Israël terug uit ballingschap. 

En gaat het dan weer fout in Achor?

De kans is groot.Wij mensen zijn  zo hebzuchtig!  Maar God zegt via Hosea “Het Achordal maak ik tot een poort van hoop”.Ik zal ervoor zorgen dat je in het Beloofde Land nooit meer de Baäls zult dienen. Zelfs JHWH zag het volk als een Baäl, een god die de mens in zijn macht had en niet als de Bruidegom van het volk. Maar dit zal anders worden.

Eens komt de dag waarop Gods volk zal zeggen tot de HEER “Jij bent mijn man “ zonder enige wanklank.(Hosea 2:18)

Wat is nu de  boodschap achter deze  vreemde tekst? Het Beloofde Land kunnen wij niet met eigen inspanning veroveren of binnengaan, God alléén kan voor ons de toegang hiervoor openen.

 De poort naar het Beloofde Land op de nieuwe aarde staat wijd open. We mogen hoopvol leven! Hetzelfde geldt van het Koninkrijk van God, dat we alleen maar kunnen erven of binnengaan maar  niet kunnen veroveren!