A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aarde als Moedergodin


 

 

De aarde gezien vanaf de maan. De maanbewoners kunnen zeggen: "kijk de aarde komt op!" Een van de bekendste sterren is de zon, die op een afstand van 150 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is. Als de zon anderhalve kilometer verder van de aarde afstond, zou de aarde een ijsklomp zijn!

 

In 1970 werd de eerste Dag van de Aarde gevierd. (Zie ook Aarde als wereldbeeld). Daarbij sloot men nauw aan bij het zogenoemde Handvest van de Aarde. De organisatoren van die Dag werden geïnspireerd door de gedachtewereld van New Age (zie bij ONDERWERPEN: New Age).

 

Duurzamheid

 

In 1987 definieerde een VN-commissie onder leiding van Gro Harlem Brunstland namelijk het begrip duurzaamheid als een holistisch concept. Het is zonder twijfel een grote verdienste van het Handvest van de Aarde, dat gewaarschuwd wordt tegen de vervuiling en de opwarming van de aarde. Mijn grote bezwaar tegen dit heelheidsdenken is echter dat de afstand tussen Schepper en schepsel wegvalt. Men gaat uit van een totaliteitsdenken waarbij God en wereld samenvallen. Volgens het Handvest van de Aarde moeten gecontroleerde economie, gecontroleerd gebruik van voorraden en sociale gelijkwaardigheid met elkaar in balans zijn.

 

Is aarde persoonlijk en goddelijk?

 

De mensheid zou moeten bijdragen aan het welbevinden van een verpersoonlijkte en vergoddelijkte Aarde. Door duurzame ontwikkeling moeten we de aarde weer teruggeven aan Moeder Aarde. Neemt op deze manier de aarde niet de plaats in van de Schepper van de aarde? Wordt in dit totaliteitsdenken de mens geen stukje van God? De lat van die definitie werd later over alle aspecten van het leven gelegd. De gedachten achter dit handvest zijn inmiddels uitgegroeid tot een geestelijk bastion. In haar Kersttoespraak in het jaar 2011 zei de koningin dat we het uitgangspunt van haar toespraak kunnen vinden in het boven genoemd handvest.

 

Planeet Aarde goddelijk?

 

De planeet aarde waarop wij mensen leven is een schepping van God. Zij is niet persoonlijk noch goddelijk. In den beginne schiep God hemel en aarde. Terecht vertaalde de Naardense Bijbelvertaling Genesis 1:1 “In beginsel schiep God hemel en aarde.”  De aarde is ook maar een schepseltje. Je kunt toch niet zeggen dat de aarde zelf goddelijk is? De vergoddelijking van een deel van de geschapen werkelijkheid is altijd typerend geweest voor de afgodendienst. De verering van de maan, de zon en de sterren vond plaats bij alle volken rondom het volk Israël. Ja zelfs in de tempel van Jeruzalem werd die heidense gewoonte overgenomen. “Jeruzalem heeft vanaf de dag dat het gebouwd werd, voortdurend Gods toorn gewekt door offerhoogten te bouwen voor de natuurgoden."(Jer.32:31)

 

Gedumpte afgodsbeelden

 

Brokstukken van deze afgoden heeft Josia opgeruimd en laten storten in het Kidrondal. Enige jaren geleden hebben Joodse archeologen die gevonden bij hun opgravingen. (zie Afgoden gedumpt.)