A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Achaje


Ik vind dit een schitterend klooster. Het Varlaamklooster ligt net als vele andere kloosters in Griekenland  hoog op een rots!

 

Een fraaie kerk in Griekenland/Achaje

Weet u waar Achaje ligt? U denkt misschien dat het een onbelangrijk plaatsje was? Geen sprake van! Achaje was de zuidelijke provincie van Griekenland. Daar lagen de steden Athene en Korinte.

De hoofdstad van Achaje was Korinte.

Dit is de Bema. Daar zetelde de proconsul. In de tijd van Paulus was dit Gallio.

Achaje

 

Ik heb er altijd over gewaakt u iets te kosten, die roem zal ik mij nergens in Achaje laten ontnemen (2 Korinthiërs.11: 10)

 

Juist in Achaje wilde Paulus geen geld aannemen. Waarom juist dáár niet? Dat had te maken met zijn ervaringen daar. Achaje was net als Macedonië een Romeinse provinie. Maar in Achaje woonden veel wijsgeren en wijsheidsleraars. De belangrijkste steden waren Athene en Korinte. Achaje was Zuid-Griekenland  en Macedonië  Noord-Griekenland. Daar lagen de steden Filippi en Tessalonica.  Achaje had een lange traditie van wijsheidsleraars, die tegen betaling lesgaven in welsprekendheid. Er was grote bewondering voor deze wijsheidsleraars, maar ook felle kritiek: ze zouden het voor het geld doen. Wat zou er nu gebeuren als Paulus zich liet betalen voor zijn evangelieprediking? Dan zou hij de zoveelste wijsheidsleraar zijn. Bewonderd en  gewantrouwd om verkeerde redenen.

------------------------------------------------------

Paulus noemt deze gebieden – Achaje en Macedonië -  in één adem in 1 Tess. 1:8.  “De echo van het Woord van de Heer heeft zich vanuit de gemeente te Thessalonica door heel  Macedonië en Achaje verspreid.”.

Dat wil dus zeggen door héél Griekenland. Thessalonica was de hoofdstad van Macedonië, Korinte van Achaje.

Niet minder dan 11 keer komt de naam Achaje voor in de Bijbel. In Hand. 18:12 lezen we dat de Joden zich unaniem verzetten tegen Paulus en hem voor de rechterstoel brachten toen Gallio stadhouder van Achaje was.

Op deze plek in Korinte bevond zich de Bema de “rechterstoel” (de rechtzaal) van Gallio, de  gouverneur (proconsul) van Achaje. Hier was ook de markt waar de stedelijke mannen  -  niet de vrouwen! - hun dagelijkse inkopen kwamen doen.

Hier woonde in de tijd van Paulus Stefanas. Hij behoorde met zijn personeel tot de eersten die tot geloof kwamen (1 Kor. 16:15). In de grondtekst staat dat hij behoorde tot de ‘eerstelingen’. Deze uitdrukking herinnert ons aan de eerstelingen van de gersteoogst die in de tempel werden aangeboden als voorboden van de op handen zijnde oogst.

Een van de vooraanstaande personen van Korinte was Erastus. Hij had in Korinte de belangrijke functie van stadsrentmeester (Rom. 16:23). Hij was een vriend en helper van Paulus (Hand. 19:22).

 

In Korinte is een inscriptie blootgelegd met de woorden: voor de aedil Erastus.

Hij had op eigen kosten een mozaïekvloer laten aanleggen in de stadsgehoorzaal.

Op de foto staat de naam Erastus op zijn kop. Of dit dezelfde Erastus is?

 

Dit is de kathedraal van Thessalonica in Macedonië.

Paulus schreef aan de Thessalonicenzen: Uit uw midden heeft het woord van de Heer zich niet alleen verspreid in Macedonië en Achaje, maar het heeft ook weerklonken buiten die gebieden (1 Tess.1:8). Uit uw midden heeft het weerklonken.

De gemeente was dus een warme, aanstekelijke gemeente.

In de oorspronkelijke grondtekst staat het woord ‘echo’. Het evangelie heeft als een echo weerklonken door heel Achaje. De gemeente was een klankbord voor het geloof van de bewoners in Achaje.

De echo van Gods woord weerkaatste in Macedonië en Achaje, dat is dus in héél Griekenland!

 

Zoals boven gezegd woonde hier Stefanas. Met heel zijn personeel, alle slaven, had hij voor Jezus gekozen (1 Kor. 16:15). Hij had zich in Efeze bij Paulus aangesloten en hij is het die de apostel weer terugstuurt naar Korinte.

Hij mag met Fortunatus en Achaikus de brief van Paulus overbrengen naar de gemeente te Korinte.

Stefanas is dus een soort postbode. Paulus schrijft over hen: Ik ben heel blij over hun komst (bij u) en zij maken goed dat ik u moet missen.

Zij hebben  zowel u als mij nieuwe kracht gegeven (1 Kor. 16:18). Paulus schrijft vanuit de toekomst.

In gedachten ziet hij hoe Stefanas en de anderen niet alleen zijn brief overbrengen, maar ook een levende brief van de Heer mogen zijn bij hun aankomst in Korinte, een plaats waar  zij immers ook zelf tot geloof zijn gekomen.