A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ark als talisman


Ark als talisman

De ark met de cherubs boven het verzoendeksel.

Dat betekent dat de verzoening van Boven komt. God woont  in Israel waar verzoening van de zonden is.

 

 

 

De ark bevond zich een tijdje boven op de heuveltop van Silo. De Filistijnen hebben die plek verwoest

 

 

Tabernakel te Silo afgebeeld

 

 

 

   Wat is een talisman? Een talisman is een  voorwerp dat geluk zou brengen, zoals bijvoorbeeld een amulet, een  mascotte of een totem. De volkeren rond  Israël namen altijd hun goden mee naar het slagveld. Die waren ook een soort talismannen! Israël nam een kist mee het slagveld op tegen de Filistijnen die zich te Afek gelegerd hadden. Het was een kist bedekt met doeken en gedragen door priesters.  Het was de ark. Dan wist men dat God de HEER voor hen zou strijden.Was die verbondskist dan een soort talisman?  Al vrij spoedig werd de terafim in je zadeltas of een amulet om je nek een middel waardoor je onaantastbaar was voor de pijlen van de vijand. Israel nam die kist ook mee  in de strijd tegen de Filistijnen. Het ging toen echter helemaal verkeerd. Had die kist soms in de tabernakel in Silo moeten blijven? Nee, zeker niet.Zelfs David nam de ark mee naar het legerkamp.

Een soort talisman dus?  Nee, want een kist ontleent haar waarde aan wat er in zit.En  wat zat er dan in die verbondskist?

Geen magie

 Er zat hier geen magisch voorwerp in, maar een contract onuitwisbaar in steen gebeiteld.”Ik ben jullie God en jullie zijn van Mij”?De naam. De naam van God wordt vervoegd met het werkwoord “zijn” en niet zoals de  Baäls met het werkwoord “hebben”.Welnu,in de ark zat een contract op twee stenen tafels. De tien geboden dus. “Doe dan niets buiten Mij om”. Wie de ark dus meenam in de strijd nam  dus niet God zelf mee, maar een contract!.Maar dan moet je het hele contract serieus nemen. 

Verbondsteken

 Het volk Israël dat de ark meenam in de strijd tegen de Filistijnen beschouwde de ark echter als een talisman, een magisch middel en  niet als een verbondsteken. Een talisman werkt automatisch maar, een verbond nooit.  Een talisman dient om hogere machten te dwingen jou te beschermen Wordt de verbondskist dan geen permanente aanklacht? Nee, want die verbondskist heeft een deksel vol bloedspatten.Die spetters spreken van onverdiende verzoening. Het deksel waar de cherubs hun vleugels bovenuit hebben gespreid heet het verzoendeksel.

 Daarom heeft dit deksel ook een warme kleur. Leven binnen dit  contract kent  daarom ook dankbaarheid.

Waar de ark verschijnt, wordt nederigheid vereist en moet Israël van genade en afhankelijkheid leven.

De ark was geen talisman

Als de Israël ten strijde trok met de ark, moest het weten dat het van verzoening en genade leeft. Toen ze de ark meenamen, moest Israël twee keer een nederlaag incasseren. 

Eben Haëzer

 

Na de dubbele nederlaag van Israël is het toch weer goed gekomen.

Toen de ark was teruggebracht en het volk de Baäls en de Astartes opruimde, kwam het weer tot een heftige confrontatie (1 Sam.7: 7).

Maar nu won Israël. De Filistijnen waagden het niet om nog eens op het grondgebied van Israël te komen. Daarom richtte Samuël bij Mispa een gedenksteen op en noemde die steen Eben-Haëzer, dat betekent: “Tot hiertoe heeft de HERE ons geholpen”.

 

 Die naam kun je vandaag nog op vele voorgevels van woningen van christenen aantreffen. Ze is een belijdenis.