A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akeldama


En het is bekend geworden aan allen, die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land Akeldama, dat is bloedgrond, heet (Hand. 1:19).

Zie ook bij ONDERWERPEN  Judasevangelie.De Judaskus zou een vriendenkus geweest zijn 

 

 

Dal van de zonen van Hinnom. Hier lag Akeldama of bloedakker  

Hinnomdal

 

 

Het lag aan de zuidelijke helling van het dal van Ben Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem.

Waarom wordt het terrein van de pottenbakker bloedakker genoemd? Het was gekocht met bloedgeld, geld dat Judas van de overpriesters  had gekregen als beloning voor het verraad van Jezus.

 

Bloedgeld is geld dat als beloning voor een moord is verkregen.

 Dat mag nooit in de offerkist (korban) gestort worden .Het ging om een bedrag van dertig zilverlingen. Uit de weigering van de overpriesters  dat geld in de offerkist te doen, blijkt dat zij toegeven dat zij bezig zijn op Jezus een moord te begaan. Welbewust  willen zij Jezus ombrengen. Welbewust gaan zij Jezus vermoorden.

Dat geven zij toe. Het geld dat zij daarvoor krijgen, mag niet in de offerkist van de tempel gedeponeerd worden. Ze gaan daarvoor het land van de pottenbakker kopen en  bestemmen als begraafplaats voor vreemdelingen. Met vreemdelingen worden niet-joodse bezoekers van Jeruzalem bedoeld. Heidenen, onreine mensen dus. Het dal van de zonen van Hinnom was een vuilstortplaats, een onreine plek, waar ook wel eens kinderoffers gebracht waren in het verleden.

 

Kortom: het ging om onrein geld voor een onreine plaats voor onreine mensen. En onrein betekent cultisch onrein, niet geschikt voor de eredienst. Een en ander is volgens Mattheüs de vervulling van een profetie in het Oude Testament, zowel in de woorden van Jeremia als die van Zacharias.

Judas als gids voor de overpriesters bij zijn verraad kust Jezus als groet (Schilderij van Giotto di Bondono.)Men kende in Israel een wangkus en een handkus. Een handkus gaf een leerling aan zijn rabbi, maar een wangkust gaven vrienden elkaar Jezus kreeg van Simon de Farizeer zelfs geen handkus toen hij uitgenodigd was door hem.

Judas verlaat Laatste Avondmaal 

Dit Hebreeuwse woord betekent bloedakker. De overpriesters hadden deze akker gekocht van het verradersloon van Judas. Judas was de gids die Jezus had overgeleverd aan de overpriesters. Zij bestemden het vervolgens als begraafplaats voor vreemdelingen. Het was een terrein dat eerst de akker van de pottenbakker heette (Matt.27:7).

 

 

Judas de verrader 

Niemand zal zijn kind Judas noemen. Judas heeft een slechte naam. Een Judaskus= een geveinsde aardigheid. Een Judasstreek= een gemene streek. Judassen=kwellen, treiteren. De meest voorkomende omschrijving van Judas in de Bijbel is “een van de twaalven”. U had dus ook Judas kunnen zijn.  En ik natuurlijk. Was Judas slechter dan Petrus?  Judas heeft de Heer verraden, Petrus heeft zijn Meester verloochend. Er wordt altijd hoog opgegeven van Petrus’ berouw na zijn verloochening. Maar Petrus ging niet terug om zijn schuld te belijden. Judas wel.

 

Bach over Judas 

In de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach zingt een wanhopige Judas: “Geef mij mijn Jezus terug”. Ziet Bach in Judas soms de verloren zoon, op wie de Vader met open armen wacht? Deze visie is in ieder geval veel milder dan de Middeleeuwse opvattingen, die er van uitgaan dat Judas voor eeuwig is verloren. Als iets in het middelpunt van de prediking van Jezus staat is het toch wel dit, dat God een berouwvolle zondaar niet afwijst. Dit neemt zeker niet weg dat eerherstel voor Judas niet op zijn plaats is. We weten niet wat zijn diepste motieven waren. De financiële visie van de Meester?  Dat Jezus zich niet fel verzette tegen het heersende regiem?   Dat hij teleurgesteld was in Jezus, die zich zo maar liet arresteren?  We weten het niet.

 

P.S. Dr. Bert Aalbers is in  2001 gepromoveerd op Judas.