A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macedonie / Vandaag


 

Orthodoxe kerk in Skopje

Het  land Macedonie heeft 2 miljoen inwoners en bevindt zichin de wachtkamer van de Europese Unie.In de tijd van paulus was Macedonie een deel van Griekenland

 

 

 We moeten het huidige Macedonië niet identificeren met het bijbelse Macedonië en nog minder met het Macedonische rijk van Alexander de Grote. 

 In Paulus' tijd was Macedonië een Romeinse provincie met Tessalonica als hoofdstad. De andere Romeinse provincie in Griekenland was toen Achaje met Korinte als hoofdstad

In 1977 heeft de Griekse archeoloog Andronikos  tijdens zijn opgravingen op de grote tumulus bij Veryina, even ten zuiden van de stad Verina, het graf van koning Filippos  gevonden.

Ze vonden de  gouden  grafkist met de zestienstralige ster, het embleem van de Macedonische koningen. Koning Filippos werd in 336 voor Chr. vermoord.

Koning Filippus II van Macedonië, Een schitterende afbeelding, niet?
Het grote rijk van Alexander de Grote, zijn zoon.

Skopje

Skopje is de hoofdstad van het huidige land Macedonië en ligt ten noorden van het huidige Griekse Macedonië, dat je hier ziet afgebeeld.

Het huidige Kavalla was vroeger de haven van de stad Filippi.

Heel bekend is koning Alexander de Grote van Macedonë. Hij heeft de wereldwijde verspreiding van  het Evangelie in de Griekse taal mogelijk gemaakt door zijn culturele politiek.

 Zijn vader Filippus II heeft het Macedonische rijk tot een eenheid gesmeed.

  De stad Filippi is naar hem genoemd! Hij  was zo slim om een goudmijn in de Atheense kolonie Amfipolus te veroveren en zo de oorlogen te financieren.

 Geleidelijk aan werd hij erkend als de onbetwiste leider van alle Griekse volken. In 336, toen hij de veldtocht tegen de Perzen al aan het voorbereiden was, werd hij vermoord. 

 Zijn twintigjarige zoon Alexander nam zijn plannen over en heet ze briljant uitgevoerd.

Hellenistische cultuur

Alexander opende de wereld voor de Griekse of Helleense cultuur en verzekerde daardoor haar voortbestaan.  Hij  wilde de regionale Helleense beschaving, vermengd met oosterse beschavingselementen, zien uitgroeien tot een internationale hellenistische cultuur. 

 Hij streefde naar een samenwerking der volkeren.  Daartoe stichtte hij steden met een gemengde bevolking; de taal in de hogere kringen van de hellenistische staten was het Grieks. Het Grieks werd een wereldtaal En het is juist die wereldt

aal geweest die zo'n enorm goed voertuig is geweest voor de verspreiding van het Evangelie.

 De schrijvers van het Nieuwe Testament waren bijna allemaal Joden, maar ze spraken vloeiend Grieks. Net als Jezus waarschijnlijk.

De oudste hoofdstad van Macedonië was Aegae, een stad in het noorden van Griekenland, even ten zuiden van de moderne stad Vergina. 

Daar begroeven de Macedoniërs hun koningen. (vlak bij het bijbelse Berea)

De grenzen van Macedonië liggen nu heel anders.  
Van het Europese land Macedonië is de hoofdstad Skopje.
Dit Macedonië is nu een land met twee miljoen inwoners en is strategisch gelegen tussen de Griekse havenstad Thessaloniki en Midden- Europa. 

Vandaag  is het land de volgende loot aan de EU-stam.  Naast Turkije en Kroatië is het in 2005 terechtgekomen in de wachtkamer van de Europese Unie.

Vroeger behoorde dit land tot Joegoslavië. In 1991 is het onafhankelijk geworden.

Officieel heeft het een andere naam omdat Griekenland het recht claimt op gebruik van de naam Macedonië.

We kunnen ons dit wel voorstellen, want de regio was altijd op Griekenland georiënteerd. In veel opzichten is het land moderner dan Bulgarije en Roemenië, maar de werkloosheid is er bijna 40% .