A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Morgenster


 

 

De morgenster (Venus) kondigt een nieuwe dageraad aan. Dan zal de wereldnacht verdwijnen

Het haantje op de toren staat op het kruissymbool Hij verkondigt ook dat de duisternis zal wijken. De dageraad is al te zien De betekenis van deze synmboliek is.Het wordt licht, de duisternis verdwijntomdat Jezus aan het kruis God en mens heeft verzoend

 ‘Ik ben de stralende  Morgenster ‘ (Openb. 22:16

 

En op een andere plaats lezen we:  ”tot de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart ( 2 Petr5. 1 :7) 

Het laatste Bijbelboek is het dictaatcahier van een 90-jarige. Het boek ‘openbaring’ is niet de openbaring van Johannes, maar van de opgestane en verheerlijkte Heer áán Johannes. Jezus zegt: Mag ik me even voorstellen?” :’Ik ben de stralende Morgenster’. De Morgenster is weliswaar onbereikbaar ver weg, maar we kunnen die ster heel goed zien als de nacht bijna voorbij is. We zien hem vroeg in de morgen. Daarom heet die ster ook Morgenster.

 

Venus

 

 Ze is bekend onder de naam Venus. Jezus bedoelt niet te zeggen, dat Hij zich identificeert met Veens.  Hij is er als de Morgenster. Dat is een onfeilbare belofte en een onverwoestbare  verwachting. De duistere wereldnacht van menselijke ellende  gaat voorbij. Het is overal nog zo donker. Wordt het ooit nog licht? Er is wel een beetje licht,maar het is kunstlicht. Wanneer komt de dageraad van de nieuwe tijd?  Zien wij die stralende ster Venus?. Zo is Jezus. Hij is een lichtpuntje. Het volle  licht komt nog bij zijn terugkeer. De dageraad brreekt aan.

 

De nacht gaat voorbij

 

Als je hem ziet, is het nog donker, is het nog nacht. Jezus zegt niet  :”Ik ben de Davidster”. De Davidster wijst naar het verleden. Hij is geboren uit het geslacht van David. De Morgenster draagt de toekomstverwachting in zich. Als het overal nog donker is, kun je het heldere schijnsel van de Morgenster al zien. Als het nog donker is, zegt de opgestane Heer: Ik ben de Morgenster: Ik kom er aan. De nacht is bijna voorbij. Dat  is een geweldige    belofte. Een Adventsbelofte. Het  Licht is inderdaad al gekomen, maar het volle licht komt nog. De nacht gaat voorbij.

 

Marsman

 

De dageraad komt.

Marsman heeft er over gedicht:

Wanneer zal de horizon weer lichtenMet die smalle gloorstreep onzer hoopZij behoeft geen grootse vergezichtenOm zich op te richten uit de dood.Laat een ster, een onaanzienlijk  tekenFlonkren  boven de rampzaligheidEn opnieuw geloven wij in streken voorbij ’t moeras van deze lage tijd.Jezus heeft gezegd: Ik ben dat onaanzienlijk teken: Ik ben de blinkende Morgenster, 

Haantje op de torenspits

 

De Morgenster heeft dezelfde taak als het haantje boven op het kruis van de kerktoren. Die haan is een herinnering aan de verloochening van P Petrus. ‘Nog voor de haan driemaal gekraaid  zal hebben, zul jij me drie maal  verloochenen.’ Boven de resten  van het Hogepriesterlijk paleis op de Sions heuvel is een kerk gebouwd met de zinvolle naam: ‘De kerk van de kraaiende haan’ .

 

Dageraad

 

Beiden verkondigen ze de dageraad van de nieuwe tijd aan bij Jezus’ terugkeer. Het licht van de blinkende ster  verbleekt als de zon opkomt. Zo zal Jezus straks zijn Middelaarstaak neerleggen. God zal alles in allen zijn.

In Openbaring 2 :8 lezen we:Ik zal hem de Morgenster geven. Dat betekent; Ik zal hem mijzelf geven! “Eenmaal’, zegt Petrus, “zal die morgenster ook opgaan in uw harten” (2 Petr. 2:1:19.