A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Midian, land van Jetro de schoonvader van Mozes


Midian

In Exodus 2 :11-22 lezen we dat Mozes uit Egypte naar Midian is gevlucht.Daar komt hij in  contact met één van de dochters van de priester van Midian, Jetro genaamd.

 

 Horeb

Waar lag het land van de Midiannieten? Het lag in de omgeving van de berg Horeb.Er is heel weinig dat ons nog herinnert aan dit volk.

Toch ontdekten wij vlakbij de “Zuilen van Salomo” 30 km  ten noorden van Eilat enkele gewijde stenen(masseben)  uit het heiligdom van de Midianieten.

    

 

Dichtbij  de berg Horeb op het Arabisch schiereiland heeft men een heiligdom van de Midianieten gevonden. De plek heet nu Timna en ligt ongeveer 30 km  ten noorden van Eilat.Je vindt er de roodkleurige ‘kopermijnen van koning Salomo’  

 

Als je de rotsen bij Timna beklimt heb je een schitterend uitzicht.

Je kijkt dan boven op de plek waar dit heiligdom gestaan heeft. Het was waarschijnlijk een tentheiligdom, want behalve verschillende gewijde stenen(masseben) heeft men er een zwaar geweven doek uit wol en linnen gevonden, dat waarschijnlijk als dak gebruikt werd.

In het allerheiligste werd  een beeld van een slang met een vergulde kop gevonden.

 

Slang

 

Bij de Midianieten speelde kennelijk de slang een rol in het cultisch gebeuren. Ook in Numeri 21:4-9)   is er sprake van een koperen slang.

Nog vóór de Midianieten  hier gingen wonen,  was er een heiligdom van de Egyptische godin Hathor. In de  rotsen van het Egyptische Hathorheiligdom kun je nog steeds  een rotstekening zien, van de Egyptische farao Ramses III, die een offer aan Hathor brengt.

Het gezicht van Hathor, dat vaak als koe wordt afgebeeld, is nog zichtbaar op twee kleine steenzuilen.

Hier in het land van de Midianieten verschijnt de levende God aan Mozes en zegt tot hem: ”Trek je sandalen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond”.(Ex.3:5) Zie ook bij Heilige plaatsen!