A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metamorfoseberg


Zie hier voor het uitvoerige bestamd

Berg / Verheerlijking

 

 

 

 

 De metamorfose van Jezus  geschilderd door Rafael

 

De berg der verheerlijking wordt ook wel genoemd de berg van de transfiguratie, gedaanteverwisseling

 

Afbeelding  van de gedaantewisseling in kapel te Tabor. Wat zien we hier afgebeeld? Naast Jezus verschijnen Mozes en Elia, voorstellend het Oude Testament en op de grond zien we dus Petrus, Jakobvus en Johannes de drie intiemste apostelen

Berg Tabor waar volgens de traditie de transfiguratie zou hebben plaats gehad

Waarschijnlijker is die plaats echter op deze foto van de sunset boven Betsaida te zien, waarheen Jezus ook vaak heen ging om te bidden in de eenzaaamheid

Luchtfoto van genoemde plaats

 

Verheerlijking op de berg

Zie ook Tabor

 

Op 6 augustus viert de oostelijke helft van de christenheid, de Orthodoxe Kerk, de verheerlijking op de berg.

Transfiguratie

Het is het feest van de transfiguratie, transformatie of gedaanteverwisseling van Jezus, vlak voor het grote lijden van de Heiland. Men leest het verhaal o.a. in Matteüs 17. Bij de Russische en de Griekse christenen geldt de zesde augustus als een grote dag, één van de twaalf  belangrijkste dagen in het jaar.

 Een visioen

Zijn Elia en Mozes werkelijk verschenen?  We zullen moeten denken aan een visioen. Het Griekse woord horama heeft betrekking op iets dat niet met natuurlijke ogen gezien kan worden. De ogen van de leerlingen werden dus geopend zodat zij zagen. Het woord  horama komt veel voor in het boek Handelingen en wordrt vaak vertaald met 'gezicht' Vergelijk het woord panorma, 'pan' betekent alles. Panorama betekent dus alles zien In Hand. 16: zie Paulus in een gezicht een Macedonisch man die roept Kom over en help ons.In Hand. 12 : 9 wordt Petrus bevrijd uit de gevangenis door een engel. Hij wist niet dat het werkelijkheid was, want hij meende dat het een horama was,