A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maria Magdalena (1)


 

 

 

Maria Magdalena (1) .

  

Maria Magdalena is heel bekend bij heel veel mensen.Zij  is een vrouw die in de Bijbel een  grote plaats inneemt. Ik vermoed dat er in het Nieuwe Testament geen vrouw te noemen is die zo intens Jezus heeft. gediend. Lange tijd is zij Jezus gevolgd van Galilea naar Judea, van Magdala naar Jeruzalem en zelfsfs van Golgota naar zijn begraafplaats. Een aangrijpend beeld vind ik altijd weer te zien hoe zij de opgestane Heer tegemoet snelt. Deze tekening heb ik daarom ook telkens op elk bestand van Maria Magdalena een plek gegeven. Snikkend van vreugde rende ze op de Meester af:“Rabboeni, Meester!” Jezus wil niet dat zij Hem aanraakt. Tot haar zegt Hij:
 raak me niet aan en tot twijfelaar Thomas: “Raak  mij aan!” 

Caricatuur

 

Bij Brown is de Heilige Graal een persoon, een vrouw:, namelijk Maria Magdalena. Waarom is dit zo bij Brown? Welke visie en levensbeschouwing  zit achter hett boek De Da Vinci Code? Brown schildert een legendarische Maria. met behulp waarvan hij zijn agressie tegen de Kerk vorm geeft.Die kerk is volgens hem een kerk van mannen. Vrouwen zijn uitgesloten van het ambt van bisschop en priester. Op zichzelf is deze kritiek  natuurlijk niet geheel onjuist.Vrouwen waren in de kerk immers tweederangswezens. Het ging in de kerk bovendien  vaak ook om politieke macht. Maar Brown heeft geen enkel oog voor het wezen van de kerk als domicilie van de levende Christus. Het heilig vrouwelijke   Brown heeft grote verering voor het heilig vrouwelijke.  De goden van vroeger waren altijd mannelijk en vrouwelijk, yin en jang. Symbool voor de vrouwelijkheid is de Heilige Graal, die wordt voorgesteld als kom, als  kelk of als schaal.  

Wat is de Da Vinci Code?

 

  Leonarda da Vinci  had op zijn schilderij Het laatste Avondmaal eenvrouwelijke figuur naast Jezus af. Die vrouw zou Maria Magdalena zijn.  Jezus en Maria waren door da Vinci spiegelbeeldig gekleed. Ze vormden een paar. Jezus wilde haar aanstellen als hoofd van de kerk en Petrus zou als man daarover heel boos geworden zijn. Een vrouw als hoofd van de kerk?  Dat kon toch niet. Daarom heeft de Kerk er alles aan gedaan om dat geheim de doofpot in te stoppen.  Vrouw  tot  vijand gemaakt  De vrouw was schenkster van het leven, maar de kerk heeft haar tot vijand van de mens gemaakt volgens Brown. Zij at van de appel en zó begon volgens de valse geschriften van de bijbel  de erfzonde bij de vrouw. Zij kreeg de schuld van alles, omdat de kerk een kerk werd van de mannen. Brown wil een rehabilitatie van de vrouw. '

 Keizer maakte Jezus goddelijk

De echte Jezus was ook niet goddelijk, maar de kerk heeft hem goddelijk gemaakt, of eigenlijk was het  keizer Constantijn die dat deed op het concilie van Nicea. Het was een politieke stunt om zijn eigen macht te vergroten.Jezus en Maria Magdalena hadden ook een kind. Jezus was ook vader en dat was de grootste doofpotgeschiedenis der mensheidDe naam van Maria Magdalena mocht van de kerk niet meer genoemd worden en daarom  gebruikte men namen als de kelk, de Graal.  De Heilige Graal was in feite Maria Magdalena,  

 

Alles in de doofpot 

 

 De kerk heeft echter Maria Magdalena tot prostituee gemaakt, om haar altijd uit de gunst van het volk te houdenHet was de kerk er alles aan gelegen om de documenten te vernietigen die aantoonden dat de evangeliën grote leugens waren. Daarom moest de kerk de Heilige Graal vinden.Een zeer geraffineerd boek!!Daarom liepen de afstammelingen  van Jezus en Maria Magdalena groot gevaar. De echte waarheid mocht niet ontdekt worden.Er zit in deze beschouwing over Maria van Magdala  niet alleen pure fantasie, maar ook een grote venijnige aanval op de kerk vanuit een gnostische zienswijze.Zie bij Onderwerpen ook bij gnostiek