A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moab /Topografie


 

 

Moab

Zie ook Moab-Chareset en Nabateeers

 

In tegenstelling tot het Judese bergland was Moab een  vruchtbaar gebied.

 De zon gaat onder over de Dode Zee bij Moab

Zoutklompen bij Moab aan de dode zee 

Hier staan we nog in Israel, maar aan de overzijde van de Dode Zee zien we de bergen van Moab ., het land waar Ruth vandaan komt Achter die bergen bevindt zich de vlakte van Moab.

 

Links zien we nog een oase. (groen) Op weg naar het beloofde land kwam Israël door het gebied van de Moabieten. We lezen  in Numeri 22: 1: "Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho". Zie kaartje Overjordaanse.  

Hier lag ook de berg Nebo, de berg van waaruit Mozes het beloofde land mocht zien maar er niet binnengaan. Zie bij Nebo! en bekijk ook eens het kaartje hieronder.

 

Balak

In die tijd was Balak koning van Moab. Hij raakte in paniek toen hij hoorde van het volk Israël. 

Hij stuurde daarom gezanten naar Bileam, een waarzegger afkomstig van een stad aan de Eufraat. Hij moest het volk Israël vervloeken.

Hij deed het uiteindelijk niet, maar Hij zegende het. "Toen werd Balak woedend op Bileam. 

Hij balde zijn vuisten en zei Ik heb u laten roepen om een vloek over mijn vijanden uit te spreken, maar u hebt hen nu al drie keer gezegend.  Verdwijn uit mjn ogen! (Numeri 24:10)

 

Ruth de Moabitische

Ook de familie van Ruth kwam uit deze regio. Ze was immers een Moabitische!Zij was getrouwd met een Israëliet . 

 Wanneer haar man gestorven is, vergezelt zij haar schoonmoeder Noömi naar Betlehem in Juda.  Daar leert ze Boaz kennen een familielid van haar overleden man.

 

 Vruchtbaar land

Tot op de dag van vandaag zijn de velden  van Moab nog zeer vruchtbaar en valt er in tegenstelling tot het zuidelijk en oostelijk gelegen woestijnland nog een behoorlijke hoeveelheid water.

Zo was het mogelijk dat er in Juda vanwege aanhoudende droogte een hongersnood kwam (Ruth 1: 1) maar aan de overzijde van de Jordaan,  in Moab,  er een goede oogst was geweest waardoor men nog graan kon uitdelen aan  buitenlanders.