A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Manasse Nazaten van de stam Manasse ontdekt in India


Kinderen Manasse terug in Israël!

 

Vanuit India  zijn in november 2006  218 leden van de Bnei Menasje (zonen Manasse) met het vliegtuig terug gekeerd naar Israël. Hier zien we een groep van deze leden

 

 De Sefardische opperrabbijn Shlomo Amar heeft na onderzoek bvevestigd dat het hier inderdaad gaat om nazaten van de srtam Manasse

De stam Manasse kreeg een gedeelte van het Overjordaanse toegewezen.

De stam Manasse was ook een groot gebied toegewezen aan de overkant van de Jordaan: Oost Manasse.

Het licht  groene gebied op de kaart behoorde aan de stam van Juda, waaraan alle joden afstammen.Het is toch opmerkelijk dat eigenlijk alleen de Joden hun identiteit hebben bewaard door alle eeuwen heen.De tien stammen zijn opgenomen in het rijk der Assyriers


Het zou één van de verloren tien stammen van het oudtestamentische Israël zijn.De kinderen van Manasse, (de Bnei Menasje).En weet u wat nu zo boeiend is? Een paar honderd  van deze afstammelingen  van Manasse zijn deze week (november 2006) teruggekeerd naar Israël.2700 jaar geleden werden de nazaten van Manasse weggevoerd naar Assyrië.Dat was in de achtste eeuw  vóór Christus.

De Israëlische opperrabbijn Shlomo Amar heeft een delegatie naar India gestuurd om te onderzoeken of de ca. zesduizend leden van de Bnei Menasjé stam in Noordoost-India werkelijk afstammen van een van de zoekgeraakte stammen van het volk Israel. De delegatie bestond o.m. twee religieuze juristen en rabbijn Eliyahu Birnboim van de organisatie Amishav die 'verloren' joden bijstaat bij hun terugkeer naar Israel.

De delegatie had in de provincies Mizoram en Manipur, niet ver van de grens met Mijanmar (het vroegere Birma) ontmoetingen met de oudste leden van de Bnei Menasjé.

De groep heeft een kleine 30 synagogen waar sjabbat- en jomtovdiensten worden gehouden en ook gedurende de week wordt gebeden.

Ze houden zich strict aan het kasjroet en aan de regels voor reinheid en begrafenisgebruiken," aldus Birnboim.die van mening is de Bnei Menasjé inderdaad nakomelingen zijn van een van de tien stammen van Israël die na de Assyrische invasie in 721 voor Christus over de wereld verstrooid raakten !

Een brokje geschiedenis

De hoofdstad van het tienstammenrijk was toen Samaria. De nazaten van de twee andere stammen, van wie de stam Juda de belangrijkste was, hadden Jeruzalem als hoofdstad. (De Joden stammen af van  Juda, zoals de naam al zegt) .

De val van Jeruzalem en de wegvoering van de twee stammen  uit het zuidelijke rijk gebeurde anderhalve eeuw later door Nebukadnezar.

Het gaat nu echter over één van de tien stammen van het noordelijke rijk (Israël) De tien stammen van Israel waren dus al veel eerder als slaven in ballingschap weggevoerd.

Nu verhaalt de mondelinge traditie dat een aantal nazaten van de stam van Manasse wisten te ontsnappen naar  Medië of Perzië. Uiteindelijk  vestigden zij zich in het oosten van India.

Toen eind negentiende eeuw de eerste christelijke zendelingen dit gebied bereikten, herkenden de Bnei  Menasje de verhalen die ook deel uitmaken van hun mondelinge traditie.