A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Megiddo


Megiddo

 

Waterschacht. Een belegerde stad had veel water nodig

Watertunnel

Megiddo was een vesting die koning Salomo versterkt heeft. In de jaren dertig was Megiddo het paradepaardje van de toenmalige archeologen. Jaren lang meende men dat hier de paardenstallen van koning Salomo zich bevonden. Het blijkt nu dat het pakhuizen zijn uit de latere koningstijd.

     Met twee andere bijbelse plaatsen  Hazor en Beer Sheba is Megiddo in juli 2005 op de werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst.

Erfgoedlijst

Megiddo bewaakte de belangrijkste"highway" van de antieke wereld, de Via  Maris die Egypte met Mesopotamië  verbond

Megiddo geeft unieke informatie over de cityplanning in de oudheid

Megiddo is verbonden met talloze grote figuren in de wereldgeschiedenis onder wie o.a. koning Salomo, koning Josia van Juda,  de farao's Tutmosis III, Sisak,, en Necho van Egypte en tenslotte de koningen Tiglat Pilzers III en Esarhadden van Assyrië

 

Tel Megiddo Vesting

Megiddo is de enige bijbelse plaats in Israël waar de overblijfselen zijn gevonden van 30 steden die na elkaar – de één op de ander – zijn gebouwd in duizenden jaren

Megiddo is de enige plaats in de Levant die in alle grote verslagen van het Nabije Oosten genoemd wordt.

Hier kijken we vanaf Megiddo  uit over de vlakte van Jizreël. In deze vallei aan de voet van het Karmelgebergte zijn vele grote veldslagen geleverd. Wie Megiddo beheerste, beheerste de routes. Farao Tuthmosis III versloeg in 1468  voor Christus een Kanaänitisch leger. De naam Armageddon was een begrip geworden.

  

 Watertunnel

 

De watervoorziening was voor elke antieke stad het grote probleem. Als de bron laag lag(en dat  was meestal het geval) en de stad hoog vanwege de noodzakelijke verdediging, was de grote vraag hoe men in oorlogstijd over water kon blijven beschikken.In enkele gevallen hebben de antieke  bouwmeesters een tunnel gegraven onder de stadsmuren door.Via een schacht of trappensysteem kon men nu vanuit de stad bij het diepste punt komen waar water was .In Megiddo moest men 35 meter afdalen om de horizontale tunnel te kunnen bereiken.Zie foto.

Op dezelfde manier heeft koning David een tunnel gegraven om de sterke vestingstad van de Jebusieten, Jeruzalem  in te nemen. De Jebusieten zeiden tegen David: u komt er niet in. Sterker nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen. Toch veroverde David de bergvesting Sion, de huidige Davidsburcht. David zei:Wie de Jebusieten wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden (II Sam.5:8)

 

Megiddo is een van de oudste steden van het land

Pas tijdens de regering van koning Salomo  is Megiddo een Joodse vesting geworden. In het Oude Testament wordt Megiddo herhaaldelijk genoemd. Salomo maakte er een sterke vesting van. Er is hier een smalle bergpas waardoor heen de troepen moesten gaan. Assyriërs en Egyptenaren zijn hier doorheen getrokken.

 Indertijd trok het Egyptische leger, "man achter man en paard achter paard' de pas over.

De naam Megiddo  kun je ook weer aantreffen op  de muren van het antieke Thebe!

Op het getekende kaartje kun je-  als je goed kijkt - de nauwe pas ook metterdaad zien. Ze begint in de vlakte van Jizreël.

Bij de berg van Megiddo (Har Megiddo)  zijn  zo veel veldslagen geleverd dat  de naam een symbool werd voor de laatste definitieve strijd in het laatste der dagen!

Har Megiddo werd  het Armegedon en in de NBV Harmegedon uit het boek Openbaring.(Openb. 16:16).Het is de dag van het eindgericht.

 

Zeer interessant is de watertunnel. Uit de stad leidde een steile, zestig meter diepe schacht naar de ondergrondse bron en het waterreservoir. Een tunnel van 120 meter is uitgehouwen in de rots om bij de bron te komen. Op de ruïneheuvel heb je een prachtig uitzicht over het omringende land.

In geval van belegering was het natuurlijk van levensbelang om over voldoende water te beschikken.

Deze tunnel in Megiddo leidt naar een diepe waterput. Salomo legde hier veertienhonderd wagens en twaalfduizend ruiters in garnizoen!

Dat was zijn defensiemacht tegen Egypte in het zuiden en andere machten in het noorden.

Deze tunnel dateert uit zijn tijd.