A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moab/Kir-Chareset


Moab- Chareset  

 

De hoofdstad van Moab heette in Bijbelse tijd  Chareset.

Zie ook Moab en Nabateers

Andere namen waren Kir-Chareset, of Kir Moab. Het was de residentie van koning Mesa. Deze koning was schatplichtig aan de koning van Israël, van  het tienstammenrijk in Samaria. Meestal lezen we in de Bijbel dat Juda en Israël schatplichtig waren aan de koningen van Assyrië of Babel, maar  in de tijd van Achab was Moab onderworpen aan Israël en moest de koning van Moab elk jaar 100.000 lammeren leveren en de wol van 100.000 schapen. (2 Kon. 3:3).

 

 Koning Mesa van Moab was een groot schapenfokker

Als schatplichtige aan Achab en Joran koningen van Israel moest hij duizenden schapen jaarlijks leveren

Dat kon hij ook, want hij was een groot schapenfokker.

 Na de dood van Achab vertikte Moab het om voortaan die schapen te leveren  en daarom wilde zijn zoon, koning Joram van Israël  hem weer tot de orde roepen. Joram schakelde koning Josafat van Juda in en de koning van Edom, trok vervolgens op tegen de Moabieten en sloeg het beleg voor Kir Moab’. De plaats heet nu Kerak

 

Op de fundamenten van Kerak bouwden de kruisvaarders een sterk fort. Eeuwen eerder hadden de Nabateers op die plek een vesting. Wie waren de Nabateers? Ze waren Arabische nomaden die vanuit het zuiden Jordanie waren binnengetrokken en de karavaanwegen naar Syrie en Egypte gingen beheersen door tollen.Zie bij Nabateers.

De kruisvaarders bouwden ook grote tunnels in hun fort. De Jordaanse moslimgidsen vertellen altijd gruwel verhalen over de kruisvaarders.

 

.De stad beheerste de karavaanweg van Syrië naar Arabië en Egypte. (de Koningsweg) met tal van tollen.

 Om naar Egypte te reizen moest je betalen aan de koning van Moab.

De stad  lag op een vrij steile heuvel, maar de omringende heuvels waren nog hoger. Dat was een groot voordeel  voor de slingeraars van Israel zowel na de exodus  toen het volk naar Kanaän trok,als in de tijd van Joram, koning van Israel. Israel kon de stad gemakkelijk belagen en belegeren.(2 Kon. 3:25) Koning  Mesa zag het gevaar en probeerde een uitval te forceren, maar die mislukte.Het was een uiterste wanhoopspoging, want Moab  was in feite al verslagen. Wat Israel had gedaan was ook niet zo mooi.Het had de politiek van de verschroeide aarde toegepast:vruchtbare akkers vol met stenen gegooid, en de waterbronnen toegestopt. Dat plachten zelfs heidense volken in het midden oosten niet te doen. Dat was zelfs tegen het "oorlogsrecht" in het oosten.

Wat deed hij toen? Hij liep met zijn oudste zoon naar de stadsmuur, zodat de Israëlische  slingeraars hem goed konden zien .

Toen offerde hij zijn zoon als brandoffer op de muur. Israël vond dit vreselijk  en was daar zo van geschrokken, dat de Israëlieten weer wegtrokken.

In deze geschiedenis is mij opgevallen dat de vrome, gelovige koning Josafat vraagt of er geen profeet van de Heer is om door deze .profeet God  advies te vragen (2 Kon. 3: 11). Dan wordt de koning van Israël attent gemaakt op de profeet Elisa. Als Elisa de koning van Israël naar zich toe ziet komen, zegt hij

Wat wilt u  eigenlijk  van mij ?Ga maar naar de profeten van je vader en je moeder.

 

 

Zegel van Izebel, die Baal vereerde en Baalpriesters uit  Fenicie liet komen. Elisa wist drommels goed dat ook Joram sympathie had voor Baal net als zijn moeder Izebel!

Met hen bedoelt Elisa  koning Achab en zijn vrouw  Izebel. Die hadden profeten van de Baäls in dienst genomen. (Zie Izebels zegel)

De boodschap in deze geschiedenis

Tenslotte nog een opmerking. Waarom is deze geschiedenis opgenomen?Ik denk dat de kroniekschrijver wil zeggen:Het komt er op aan, dat je bij moeilijke beslissingen allereerst vraagt naar de wil van God en dat je oog hebt voor de vreselijke gevolgen van het heidendom zoals het brengen van mensenoffers. Ook nu worden nog steeds mensen opgeofferd om macht en rijkdom te verwerven,.   

 

Balak

Eeuwen voor Mesa de koning  van Moab was, was Balak hier koning. Misschien op dezelfde plek als Chareset.

Balak liet zijn gezanten Bileam ( een waarzegger uit Mesopotamie) halen om het volk Israel te vervloeken. In plaats daarvan zegende hij het volk(Num. 24:10)l

 Hij gaf ook een messiaaanse profetie "Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israel. Hij verbrijzelt Moab de slapen (Num. 24:17)