A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Messiassen


Wist u dat we in de Bijbel vele messiassen tegen komen?. Het woord  messias is de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse woord mesjjiach, dat ‘gezalfde’ betekent.

 

 Zalving van David door Samuel op oeroud fresco.De olie was symbool van de Heilige Geest Een 'gezalfde van de Heer' kon een koning en een priester zijn.Het woord christus (van chrio= zalven) is de Griekse vertaling van het Hebreuwse woord  'mesjiach,' messias. Jezus is niet een van de vele gezalfden. Hij is de Gezalfde van Jes. 53

Koningen en priesters werden gezalfd met olie. Dat was een teken dat ze van God een heel bijzondere taak gekregen hadden. Ze waren ‘gezalfden van de HEER’. Ze waren messsiassen, messiaanse gestalten. Ze hadden al iets weg van de Messias die komen zou. De Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord  messias  is christus, van het Griekse werkwoord chrio= zalven. Je kunt zelfs zeggen: er zijn vele christussen. Maar de kernbelijdenis van het christelijk geloof is:Jézus is de Christus. Hij is niet één van de vele messiassen. Hij is dé Messias. 

Als u als toerist in Israel komt, kan het  gebeuren dat ze u de 'spelonk van Adullam' laten zien. 

Net als David was Jezus ook heel zijn leven op de vlucht. Dat was al begonnen toen hij baby was.Hij moest zich steeds verschuilen

 

Saul en David

 De twee belangrijkste messiassen of messiaanse figuren uit het eerste boek Samuël zijn Saul en David. Saul wordt door Samuël tot koning gezalfd. In het begin van zijn koningschap vertoont  hij nog iets van een messias: hij snelt  de bedreigde inwoners van  Jabes te hulp. Het wordt echter al gauw duidelijk dat hij zich helemaal niet gedraagt als een messias. In tegendeel. Hij vermoordt de priesters van de priesterstad Nob. Zeer uitvoerig komt in 1 Samuel het optreden van Saul ter sprake. Het volk moet weten dat het zo’n messias niet moet hebben: een door het volk gekozen messias. Hij is zogezegd een anti-messias, een anti-gezalfde, een antichrist. God laat hun keus voor zo’n zelf gekozen koning toe en Hij laat ook zien hoe het afloopt  met zo’n zelfgekozen koning. 

Davids: voorafbeelding

 David is ook een messias. Hoe totaal anders is hij. Ja zeker hij haalt ook schurkenstreken uit. Maar hij blijft diep afhankelijk van God onder al zijn omzwervingen. Zo kan zijn messiasschap een vó’orafbeelding worden van onze Heer Jezus Christus. Wat we bij David in beginsel  aanwezig zien, komt bij onze Heiland tot vervulling. Wat een vijandschap en haat heeft David ondervonden van zijn vijanden.(Gat, Keila,Engedi) Het is steeds weer het zelfde liedje: het gaat tegen de HEER en zijn gezalfde. “De koningen der aarde spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde Psalm 2:2). En in het Nieuwe Testament lezen we in Petrus’ toespraak: “In deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus uw heilige dienaar die door u is gezalfd:Herodes, Pontius Pilatus en ook de stammen van Israël (Hand.4:27)David heeft allerlei trekken van de komende Messias, Saul nietDaarom heeft Jezus David ook zo vaak geciteerd,en zich met hem vereenzelvigd! 

Ps 22

 “Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg  en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.” In deze psalm heeft David geroepen, gesoebat, gejankt. Hij schreeuwt het uit. Het is één grote misère. David  begrijpt er niets meer van, dat God hem zo gruwelijk in de steek heeft gelaten. Dat God zijn gebrul niet eens meer hóórt. Dat is toch niet meer uit te houden. Mijn God, mijn God! David gilt het uit.

 Plotsklaps: lofzang

Maar plotsklaps roept hij het uit in grote verrukking:U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Het ene ogenblik steunt en kreunt hij bij alles wat hij moet doorstaan. Het andere moment klinkt zijn juichende lofprijzing zonder enige  overgang. Er staat niet: nochtans, of ondanks alles bent u de Heilige. Je zou denken dat zoeken vloeken wordt en schreeuwen schelden. Maar dat gebeurt niet. Als een bliksemschicht in een donkere nacht roept hij het uit:U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.