A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moslims over Jezus


Moslims over Jezus Toen Jezus eens in de afzondering aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren,stelde Hij hun de vraag:Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Luc.9:19) 

De vraag van Jezus staat hier in de omlijsting van het gebed. Er moet dus een bepaald verband zijn. Direct na zijn gebed stelt Jezuzs immers zijn vraag aan de leerlingen. We weten dat Jezus’ bidden een bidden is tot zijn Hemelse Vader. In dit gebed zal God de vader  gezegd hebben net als bij zijn doop door Johannes: Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind, in iwie ik een welbehagen heb. Er is een innige, intieme gemeenschap tusasen God de Vader en God de Zoon. Hoe God over Jezus den kt is duidelijk. Tussen de Vader en de Zoon bestaat een innige liefdesgemeenschap. Maar hoe denken de ménsen over Hem? Die vraag kan een direkte reactie zijn op het gebed van Jezus. Hoe Gód over hem denkt, is duidelijk, maar hoe denken de ménsen over Hem;Wie zeggen de ménsen dat ik ben?

 

Vaderen  Zooon

 

De moslims vinden het verschrikkelijk dat de christenen spreken van God de Vader en God de Zoon. Een tussenfiguur tussen Allah en de mens vinden zij godslasterlijk. Zij denken dat er volgens de christenen een seksuele relatie bestaat tussen God de Vader en God de zoon. Daarom hebben enkele vertalingen van de Bijbel in  Arabische landen voorgesteld  te vertalen met de woorden ‘Beschermer’ en ‘Afgevaardigde’ iplaats  van God de Zoon. Veel moslim-Arabieren denken dat er volgens de christenen een seksuele relatie bestaat tussen God de Vader en God de Zoon. Daarom hebben enkele zendingsmensen  minder directe vertalingen van de Bijbel voorgesteld: Beschermer en Afgevaardigde. Dat is tenslotte niet geaccepteerd. Terecht was dat mijns inziens, want die woorden zijn geen vertaling maar parafrase. De ergernis van de moslims is dat Gods meervoudigheid wordt beleden door de christenen. En juist die meervoudigheid van God de Vader, God de Zoon en God e Heilige Geest is het geheim van zijn wezen!