A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mesopotamie / Talen


Mesopotamie/ Talen

Luchtfoto van Mesopotamie met de Eufraat. Het donkere gedeelte rechts is Sumerie, waar Ur lag en Abraham vandaan kwam In Sumerie komen de Eufraat en de Tigris bij elkaar. Gezamenlijk stromen ze uit in de Perzische Golf. Dode Zee ziet u links

 

 

Kleitablet met de naam van Nebukadnezar

Spijkerschrift in Akkadisch uit Ur

De Assyriërs en de Babyloniërs gebruikten voor hun officiële stukken in de Bijbelse periode gewoonlijk het Akkadisch in spijkerschrift, maar het gewone  volk gebruikte steeds meer het opdringende Aramees dat eeuwen later ook de taal van Jezus was, zij het dan met een verschil in accent.

 

 

Een groot zegel in spijkerschrift

Het Akkadisch spijkerschrift bekleedde in Babel en in Ninevé dus dezelfde plaats als het Latijn in het Middeleeuwse Westen.

Het Mesopotamische spijkerschrift met zijn spijkers en winkelhaken was het meest verbreide in de oude wereld.

Het werd in verschillende varianten gebruikt. Het Egyptische hiëroglyfenschrift  daarentegen is door de eeuwen vrijwel gelijk gebleven. Het spijkerschrift was ontzettend lastig te schrijven. Daarom kon uitsluitend de intellectuele bovenlaag het hanteren.

Kleitabletten

Een voordeel was dat men kleitabletten kon gebruiken en klei was er volop in Mesopotamië.

Het lag voor het oprapen Het was net zo overvloedig aanwezig als het payrusriet in Egypte.

Nadat de kleitabletten gebakken waren in de oven werden ze keihard. Ik heb zelfs kleitabletten gezien die in enveloppen zaten, die ook van klei waren gebakken. Maar in de zon gedroogde kleistenen gebruikte men voor de bouw van huizen, maar die waren niet zo duurzaam als in de oven gebakken kleitabletten.

Omdat het spijkerschrift zo moeilijk was, is het langzamerhand vervangen door het Aramees dat ook een wereldtaal werd. Ik denk dat de Joodse ballingen in Babel niet zoveel moeite hadden om hun nieuwe buren in Babel te verstaan.

 Aramees

 De taal die men sprak in Mesopotamië was Oost-Aramees. Deze taal omvatte de volgende dialecten:het Syrisch en het door de Joden in Babel gesproken Aramees. In Palestina werd West Aramees gesproken: Jezus riep in zijn moedertaal aan zijn Vader Eloï, Eloï, Lama sabachtani? Mijn God, mijn  God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Andere Aramese woorden van Jezus zijn:Talitha koemi (Marc. 5:41) en Effatha (Marc.7:34). Het Aramese woord Maranatha  vinden we in 1 Kor. 16:22. Het Aramees was al in de achtste eeuw voor Christus zowel in Jeruzalem als in Mesopotamië een taal die men goed verstond. Een bekend voorbeeld daarvan vinden we in 2 Kon. 8:17 waar we lezen dat niet alleen Rabsaké, de Assyrische belegeraar van Jeruzalem, maar ook de ontwikkelde Judeeërs zich al gemakkelijk in die taal konden uitdrukken. Zoals het Aramees het Akkadisch had verdrongen zo had het Akkadisch  op zijn beurt  de oudste taal van Mesopotamie het Sumerisch verdreven. Vanaf de 8e eeuw zou het Arabisch weer het Aramees  gaan verdringen.

 

Latijn en Grieks

En sinds het optreden van Alexander de Grote werd het Grieks een wereldtaal. Later, toen de Romeinen de macht kregen in Europa werd het Latijn een wereldtaal. Het bleef in de R.K.  kerk een wereldtaal, maar door de economische betekenis van Amerika is het nu weer de Engelse taal die wereldtaal is geworden. Ik geloof dat je deze ontwikkeling zeer grof als volgt kunt schetsen:het Sumerisch werd verdrongen door het Akkadisch, het Akkadisch door het Aramees, het Aramees door het Arabisch. Dan komt al heel gauw de grote invloed het Grieks, vervolgens van  het Latijn en tenslotte wordt het Engels wereldtaal.