A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moria toplokatie


 

 Moria

 

“Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal”. (Gen. 22:2)  

De kale heuveltop Moria was oorspronkelijk een dorsvloer en ook een offerplaats van de Kanaänieten bij de Olijfberg.

Reken maar dat er flink geofferd werd op de heuvel Moria.

Ze rookten ook hier op de hoogten!

Vlak naast het heidense altaar was er een dorsvloer, waar de ene na de andere boer zijn graan stortte om te dorsen.

Op die kale heuveltop was meestal genoeg wind om het koren te wannen en het kaf te laten verwaaien. Als het graan naar de voorraadschuren was afgevoerd, werd op de harde dorsvloer het oogstfeest gevierd.

Dan werd er veel gedanst en veel gedronken. Ook op de heuveltop Moria.

De mensen waren uitgelaten en er werden veel offers aan de goden gebracht.

We lezen in Hosea 9:1! “Israel: je was altijd uit op hoerenloon, overal waar graan werd gedorst”. God vergelijkt zich hier met een bruidegom. De berg Moria heeft nog andere bestemmingen gehad. Ik noem de hieronder even.

 

 

 Moria topplek

 

 

 

Het was de plek waar Abraham zijn zoon moest offeren(Gen 22).

Uit het verhaal van Genesis 22 blijkt, dat de berg Moria in de tijd van de aartsvaders nog niet tot het stadsgebied van Salem (later Jeruzalem genoemd) behoorde, want Abraham vond er een ram, die met zijn horens verward was in het struikgewas.

 

 

Later kwam Moria binnen de stad Salem te liggen.

Dorsvloer van de Jebusiet Arauna en vervolgens eigendom van Davd (2 Sam. 24:18).

 

 

Plaats van de tempel van Salomo 9e eeuw vóór Christus (1 Kon. 5-7).

 

 

Plaats van de tempel van Zerubbabel 6e eeuw vóór Christus.

 

 

Plaats van de tempel van Herodes  (1e eeuw vóór Christus tot het jaar 70.

 

 

Plaats van de Rotskoepel 7e eeuw na Christus. Zie vooral ook Rotskoepel

.

De oude Davidstad lag ten zuid-oosten van de El Aksa-moskee,In het boek Kronieken (2 Kron. 3: 1) lezen we dat koning Salomo de berg Moria binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem had getrokken. Daar bouwde hij zijn tempel.

Toch was Jeruzalem voorlopig nog niet het hart van Israël. De Jebusieten behielden de vesting tot aan de tijd van David.

Ze moesten de vesting pas opgeven toen David koning werd over Israël. Jeruzalem is eeuwenlang een enclave gebleven in Israëls gebied!

 

Rotskoepel

 

 

In onze tijd staat er de zogenoemde Rotskoepel.

 

De Rotskoepel is gebouwd op de top van de berg Moria, de tempelberg.

 Veel mensen denken dat deze rotskoepel een moskee is.

Het is echter nooit een moskee geweest.

 Dit gebouw moest Joden en christenen laten zien dat hun geloof vervangen was door de islam.

Op de muur van dit gebouw las ik:Er is slechts één God. Het is ver van zijn glorie een zoon te hebben

.Maar wij geloven dat de glorie van God juist is dat Hij zich heeft laten kennen door zijn Zoon, Jezus Christus!

. Uitgerekend op die plek moet Salomo de tempel bouwen. Hij breidde het tempelplateau uit omdat de heuveltop te klein was. Daar wilde God  wonen bij zijn volk.

Daar kwam ook de ontmoetingstent (tabernakel in vertaling NBG) in één van de vertrekken van de tempel te staan.

 Enkele eeuwen later bouwde Zerubbabel met de teruggekeerde ballingen uit Babel de tweede tempel (ongeveer 516 vóór Christus). Onlangs hebben archeologen een zegel gevonden dat ons aan die periode herinnert.