A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Machpela :Grafspelonk die Abrahem kocht


 

Machpela 

 

 

Zo ging de akker van de Hettiet Efrom - Machpela genoemd – in de buurt van Mamre met de  spelonk als rechtmatig eigendom over in de handen van Abraham  om er zijn vrouw Sara te begraven.(Gen. 23)

Interieur van de spelonk van Machpela waar de aartsvaders begraven zijn.

 

Van een Hettiet

Abraham heeft van de Hettiet Efron een grafspelonk gekocht om daar zijn vrouw Sara  te begraven. Wie waren de  Hettieten ? (De man van Bathseba was ook een Hettiet).

Vele eeuwen heeft men gedacht dat de Hettieten een volksstam uit Kanaän waren

 Pas in 1888 is gebleken dat de Hettieten een veel grotere rol in de wereldpolitiek gespeeld hebben dan we eerst dachten. 

 In 1888 hebben namelijk archeologen in het Egyptische Tell el Amarna in het staatsarchief van de Egyptische ketterkoning Echnaton allerlei brieven gevonden. 

Een van die brieven was geschreven in het Babylonische spijkerschrift en in die brief feliciteerde de Hettitische koning de farao van Egypte met zijn troonsbestijging.

Sinds die tijd kwam men te weten dat de Hettieten naast de Egyptenaren en de Assyriërs /Babyloniërs  het derde grote cultuurvolk van het Midden-Oosten waren.

 De hoofdstad van het rijk der Hettieten was Hattussas. Zie ook daar!

 

Deze leeuwenpoort is een zichtbare herinnering aan het rijk der Hettieten!

In Hebron bevond zich  een beroemde moskee, die volgens de overlevering gebouwd is op de spelonk van Machpela.

Hier werd Sara begraven en in later tijd ook de aartsvaders, Abraham, Izaak en Jakob.

In de huidige  moskee bevinden zich boven de graven van de aartsvaders en Sara, Rebekka en Lea zes kapellen

 In de grot wordt niemand toegelaten. Door een smalle spleet werpen kinderloze vrouwen briefjes naar binnen om Sara om een kinderzegen te vragen.

In dit reusachtige gebouw in Hebron bevindt zich de grafspelonk van Machpela. De muren zijn van Herodiaanse stenen gemaakt, de kapitelen zijn het werk van de kruisvaarders.