A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maria Magdalena (2)


Maria Magdalena (2)

 

Da Vinci  Code

 

Ergens halverwege het boek van Dan Brown De Da Vincci Code vertelt een personage hoe volgens hem het Nieuwe Testament tot stand is gekomen:

’Er zijn meer dan táchtig evanvgeliën in aanmerking gekomen om in het Nieuwe Testament te worden opgenomen...maar uiteindelijk zijn er maar relatief weinig gekozen:die van Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. De Bijbel zoals we die nu kennen is samengesteld door de heidense keizer Constantijn de Grote’. Hier wordt gesuggereerd dat het Nieuwe Testament slechts een deel van de werkelijkheid weergeeft. Het beeld dat wij van Jezus hebben, zou aangevuld moeten worden met die andere 76 evangeliën.

 Jezus getrouwd

Het idee dat als een rode draad door de Da Vinci Code loopt is dat Jezus getrouwd was met Maria van Magdala en dat hun nageslacht nog altijd in leven is.- deels gebaseerd op een zinsnede van één van die evangeliën die door keizer Constantijd en de kerk van die dagen werd afgeschreven. In het evangelie van Filippus staat hoe Jezus Maria kust..

 

Het bedrog van de Da Vijnci Code

 

Ondanks de stellige  bewering aan het begin van dit boek dat alle  beschrijvingen  in dit boek waarheidsgetrouw zijn,moet je als lezer rekning houden dat de auteur een loopje neemt met de historische feiten.In werkelijkheid is de canon van het Nieuwe Testament pas tientallen jaren na de dood van keizer Contanti definitief vastgesteld. En de suggestie dat er bij de samensstelling een tamelijk willekeurige keuze is gemaakt door Constantijn en de kerk van die tijd uit tientallen evangeliën op grond van dubieuze argumenten, is  ver bezijden de waarheid. ”

 

Al heel vroeg gezag

 

De boeken van het Nieuwe Testament kregen geen gezag omdat zij in de canon terecht gekomen zijn via   keizer

Constantijn  en de kerk in die tijd. Geen sprake van.Ze kwamen in de canon omdat ze al lange tijd als gezaghebbend bgeschouwd werden.

 

Nieuwe Testament

 

In het begin van de derde eeuw wordt door theologen het begrip ‘Nieuw Testament’ geïntroduceerd. Dat gaf uitdrukking aan de grote waarde van de evangeliën en de brieven van Paulus voor de kerk. Die waarde was gelijk aan het Oude Testament. Daarom werd die verzameling het Nieuwe Testament genoemd.Je kunt daarom helemaal niet spreken van de ‘samenstellers’ van het Nieuwe Testament. Het is een door de Heilige Geest geleid proces geweest waarbij zich als vanzelf een verzameling boeken gevormd heeft. Over de meeste van die boeken is nooit enige discussie geweest.

Overgenomen  uit “ EenBetrouwbaar evangelie ?” van ds Jan SwagerIk kom op dit heldere boek nog terug Uitg. CeGeboek