A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Machaerus


  

  Machaerus

 

 

De plaats waar volgens Flavius Josefus Johannes de Doper gevangen zat.

Zie je die plaats helemaal boven aan ? Dat is dus de richting naar het zuid-oosten.

Op deze fraaie luchtfoto nader je de Dode Zee vanuit het noorden en je vliegt over Jericho en de plek waar Johannes de Doper doopte in de Jordaan.

Je kunt nu ook de plaats zien waar de zogenoemde  Dode Zeerollen gevonden zijn:Qoemran. Massada lag nog zuidelijker.

Opgegraven ruïne van paleis van Herodes Antipas bij Jericho.

Ik vermoed dat Herodes hier zijn verjaardagsfeest gevierd heeft.

Hier, bij de uitgang van de Wadi Kelt, dat toen door een brug was overspannen, bouwde Herodes zijn paleizen met grootse tuinaanlegwerken, zwembassins en ontvangstzalen.

Echt een plek voor een feestelijke receptie!

 Ik zie het nog niet zitten dat de soldaten van Herodes 3 dagen door de (hete!)woestijn liepen met het hoofd van Johannes naar Caesarea aan zee.

Hete woestijn!!

Kaart je waarop je Machaerus, Massada en het Herodion tegelijk kunt zien. Ik vraag me echter af of het wel duidelijk is.

Herodes bezat onder vele andere  paleizen ook paleizen in Jericho, Machaerus, Herodium en Massada. Zie het kaartje van plaatsen rond de Dode Zee.

Ik denk dat het verjaardagsfeest van Herodes (Matt.14:6) plaats vond in het paleis bij Jericho. Dat paleis lag midden tussen  de palmbomen in  een grote oase.

Grote terrassen en zeer veel luxe. Machaerus daarentegen  lag vrij hoog. Het was een bergvesting. Het was meer een vesting dan een paleis.

Logé van Qoemran?

Je ziet dat de doopplaats van het Overjordaanse Betanie niet zo ver van Qoemran verwijderd was. Enkele uren lopen.Ik vermoed dat Johannes de Doper in de rotsholen van Qoemran bij de Esseense broeders gelogeerd heeft. Hij was wellicht ook bij de wilde dieren en de engelen dienden hem misschien De engelen zijn dan deze kloosterbroeders midden in de woestijn.Er waren veel uiterlijke overeenkomsten tussen Johannes de Doper en de Essenen.

Zij legden beiden de nadruk op de bekering Ze riepen beiden:"bereidt in de woestijn de weg van de Heer "Ze doopten beiden in de Jordaan Dus niet: zij riepen in de woestijn maak recht de weg des Heren .Als een roepende in de woestijn is dus eigenlijk geen juiste uitdrukking!

De Essenen spraken wel van bekering, maar niet van verzoening.

Zij hadden het wel over de 'leraar der gerechtigheid'' maar niet over de Messias.Het Essenisme kwam niet verder dan een religieus moralisme!

Het is m.i. nog de vraag of de Essenen de schrijvers van de Dode-Zeerollen waren.

   

Wadi bij Macherus.

 

 

Machaerus was een bergvesting ten oosten van de Dode Zee.Hier stond een fraai paleis van Herodes, maar de omgeving was zeker niet zo mooi als die rond Jericho. Flavius Josefus vermeldt dat hier Johannes de Doper is onthoofd.

Dat zal wel ook zo zijn. D

an zal Herodes Antipas op deze plek Johannes ook wel in de gevangenis hebben gegooid vanwege Herodias de vrouw van zijn broer Filippus (Joh.14: 3)

Hij had die vrouw van zijn halfbroer weggepikt en hij was met haar een reisje gaan maken naar Rome.

Johannes had hem daarop meer dan één keer aangesproken. Salome, de dochter van Herodias had op dit feest – opgestookt door haar moeder Herodias – het hoofd van Johannes de Doper gevraagd.

Ze was toen ongeveer 18, 19 jaar oud.Reken maar dat er eerst veel gedronken is.

De grote vraag  is nu: Heeft  Herodes Antipas hier ook zijn verjaardagsfeest gevierd (Joh. 14:6)?

Dat feest zou hij ook gevierd kunnen hebben in Caesarea aan Zee, omdat hij daar zijn buitenverblijf had en ook een prachtig paleis bezat.

Caesarea was het regeringscentrum van de Romeinen in Palestina.

Ik neig er toch toe aan te nemen dat Herodes zijn verjaardagsfeestje  zeker niet zo ver van Machaerus vandaan.heeft gevierd.

Ik kan me moeilijk voorstellen, dat het personeel van Herodes het hoofd  van Johannes de Doper helemaal van Machaerus naar Caesarea aan Zee heeft gebracht.

Herodes Antipas  was eerst getrouwd geweest met de Nabatese dochter van Aretas IV van Petra.

.Tijdens een reis naar Rome verbond hij zich echter met Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Herodes Filippus..

Reken maar dat Aretas  hierover woedend is geweest. We kunnen ons daarom ook wel voorstellen dat hij daarom tot militaire actie is overgegaan.

 Bij die actie is Herodes verslagen. Flavius Josefus vermeldt dat veel Joden in de vernietiging van het leger van Herodes door het leger van zijn schoonvader Aretas IV  een rechtvaardige straf van God zagen voor de moord op Johannes de Doper.

Zie voor het geslachtsregister van de Herodessen ( voorzover dat voor ons betekenis heeft ) bij Judea Post onder Israël algemeen.

Rouwverwerking van Jezus

Opmerkelijk is  de reactie van Jezus op het bericht van de onthoofding van zijn achterneef Johannes de Doper. Toen Jezus hiervan  hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn.  (Matth. 14: 13)  Zie de foto! Dit  "hiervan" slaat op  de manier waarop zijn achterneef  Johannes de Doper is afgemaakt. Afschuwelijk!

Het is een luguber verhaal: het hoofd van Johannes werd op een feest in het paleis binnengebracht op een schotel

Niet te geloven!

Jezus is er ondersteboven van. Hij moet zich nu even terugtrekken.

 Hij moet het in stilte verwerken Met nadruk wordt het gezegd:Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. (Matt.13).

Jezus hoort het zijn achterneef nog zeggen: Zie daar loopt het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt .En nu is hij op zo'n afschuwelijke manier onthoofd!!

Jezus wil bidden in de stilte, maar Hij krijgt geen kans.

De schare legt beslag op  Jezus. Pas als Hij de schare heeft weggestuurd, gaat Hij de berg op om in eenzaamheid te bidden en om de dood  van zijn achterneef te verwerken. (Matth. 14: 23)

Een afgelegen plek……

In de verte aan de overkant van het meer van Galilea zien we de afgelegen plek waar Jezus alleen kon zijn.. Dat gebied heette Dekapolis  en lag in het Overjordaanse. Op de voorgrond zien jullie de heuvel der zaligsprekingen.

Aan deze kant van het meer sprak hij zo met duizenden over het Godsrijk dat in Hem was gekomen. Midden op het meer bedwong Hij de storm en aan de overkant vond Hij de stilte en de rust om met zijn hemelse Vader alleen te zijn.

 Vooral na een groot verdriet, zoals het overlijden van de Doper.Ik vind dit een indrukwekkende foto. Vinden jullie ook niet ?