A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mensen van de weg


 Mensen van de Weg

Amtochie  is nu Antakia Hier werden de volgelingen van Jezus geen Jezuieten tenoend, maar Christianoi Slaven van Christus..Christus is meer dan Jezus. Hij is de opgfestane Heer

 Nazareners

 

De Joden noemden de christenen meestal Nazareners. Volgelingen van de man van Nazaret. De christenen zelf noemden zich ook geen christenen, maar broeders, heiligen. Joden die christen geworden waren noemde men in die tijd ook wel "mensen van de Weg", mensen die de weg volgden die Jezus hen had gewezen.  De naam christianoi is voor het eerst gebruikt als scheldnaam. Dat woord betekent: zij die van Christus zijn. Men bedoelde daarmee slaven van Christus.Twee derden  van de toenmalige bewoners van Antiochië was slaaf en deze slaven  werden genoemd naar de meester wiens eigendom ze waren. Als de volgelingen van Jezus het kerkgebouw verlieten, riepen de omstanders spottend: Kijk, daar gaan die christianoi weer voorbij. In hun samenkomsten zullen de volgelingen van Jezus vaak liederen gezongen hebben ter ere van Christus. De naam Christus zal méér gebruikt zijn dan de naam Jezus. Was de naam Jezus veel gebruikt, dan zouden de Antiochenen bijvoorbeeld de naam Jezuïeten of Jezusmensen gebruikt hebben. 

 

Beetje spottend

  Het is dus de naam christianoi geworden. Om het spottend element daarin te herkennen, moeten we weten dat het Griekse woord chrèstos  nuttig  of braaf betekent. Het woord christus en het woord chrèstos worden gewoonlijk op dezelfde wijze uitgesproken. Het woord christianoi kon dus gebruikt worden voor aanhangers  van Christus als voor 'brave zielen'. Als de Antiochenen zeiden 'Daar heb je die christenen weer'  dan klonk dat  als: daar heb je die fijnen weer.  O, wat zijn ze toch braaf.  Brave zielen hoor! Deze naam krijgt nog meer reliëf tegen de achtergrond van de grote zedeloosheid  die voor Antiochië spreekwoordelijk is geworden.

Christianoi

. Het is het Syrische Antiochie geweest waar de volgelingen van Jezus het eerst de naam christenen kregen.  De naam Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, dat Gezalfde betekent. In het Oude Testament lezen we dat profeten, priesters en koningen gezalfd werden voor hun ambt.  Jezus is de Gezalfde.  Hij is de Christus.  De grote profeet, priester en koning van het nieuwe Godsrijk dat in Hem is verschenen

Nasrani

 

Het is het Arabische woord voor Nazarener: Nasrani. Het betekent: de man van Nazaret.Het is de laatste tijd bekend geworden door het Nasrani-teken dat in Mosoel op de huizen van christenen vaak wordt geschilderd. Het stelt de letter n voor zoals vroeger het J-teken op de kleding van de Joden werd aangebracht, Het wordt nu door vele christenen verheven tot teken van solidariteit. Tussen haakjes: een Nazireeër is iets anders dan een Nazarener.Het is niet de bedoeling dat dit teken het ichtus teken  gaat vervangen. Zie bij Ichtus                 

.  IchthusDe naam ICHTHUS is het Griekse woord voor VIS, het is een oud Christelijk symbool.Christelijk symbool Omdat in het begin van onze jaartelling, tijdens de Romeinse overheersing veel Christenen om hun geloof werden vervolgd, werd dit symbool als herkenningsteken vaak gebruikt. De letters van het woord ICHTHUS zijn de begin letters van de Griekse woorden:I   èsous-Jezus
C hristòs-Christus
TH eòu-God
U iòs-Zoon van
S otèr-Redder/Verlosser

De betekenis van het woord ICHTHUS luidt dus:
Jezus Christus, Zoon van God, Redder, Verlosser.