A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maria Magdalena (3)


 

 

Dit is de zogenoemde Jezusboot.Deze boot is in 1986 opgegeraven bij zeer lag water aan de oever van het meer van Galilea. Hij stamt uit de eerste eeuw na Chr.De leerlingen van Jezus hebben waarschijnlijk een dergelijke bgoot gebruikt

Ik  noem hier nog enkele bestanden met nog  meer informatie over Maria uit Magdala, en metook enkele foto’s.  Natuuurlijk over de stad Magdala aan de oever van het meer van Galilea. Op mijn site vindt u ook een categorie ONDERWERPEN kijk daar eens onder  Heilige Graal en Gnostiek.jpg'>  Daar vindt u ook achtergronden die Brown eindeloos geïnspireerd heeft om zijn afkeer van de kerk uit te drukken.

  

Scheepswerf?

  

Maria Magdalena is hoogstwaarschijnlijk een zakenvrouw geweest met een eigen scheepswerfje in Magdala. Dat denken sommigen.Zij moet zo over de middelen beschikt hebben om z’n drie jaar lang Jezus te volgen en met vriendinnen Hem te onderhouden. In het Grieks staat  werkwoordvorm ’voortdurend onderhouden’.Toch nam een vrouw niet deel aan het openbare leven. 

 

 Toevallen?

 

 

 Ze werd door zeven demonen gekweld. Wij weten niet wat dit was.Ze was er wel heel erg aan toe geweest.

Dat Jezus vrouwen toeliet in zijn gevolg was in die tijd hoogst ongebruikelijk.Vrouwen stonden in de tijd van het toenmalige Jodendom op één lijn met kinderen en slaven.

 

Groot  gezelsschap

 

 

 

Reken maar dat het hele dorp uitliep als dat vreemde gezelsschap van die rabbi uit Nazaret voorbij kwam of als ze pcknickten inde buitenlucht.Vrouwen waren vrijgesteld van godsdienstige verplichting en hoefden geen onderricht n de Tora te krijgen.Aten de vrouwen wel samen met de mannen?

 

‘Jezusboot’

 

In 1986 hebben twee broers de zogenoemde ‘Jezusboot’  ontdekt. Archeologen hebben kunnen vaststellen dat die boot uit de eerste eeuw na Chr. afkomstig is. Ze maakten daarbij gebruik van de aantekeningen van Flavius Josephus, die veel over het  bootverkeer over het meer van Galilea heeft geschreven. De boot is vakkundig uitgegraven. Hij is is8.2 meter lang en 2.2 meter breed en staat in een speciaal ontworpen botenmuseum. Het is mogelijk dat een dergelijke boot door Maria Magalena is ontworpen en dat Jezus en de leerlingendaarin gevaren hebben.Was zo’n botje niet te klein voor 12 grote mannen?

 

 

 Discipelen waren klein

 

 

Een studie van menselijke resten uit de Romeinse tijd in deze regio heeft aangetoond,dat degemiddelde man slechts 160 cm lang was en 64 kilo zwaar was.Jezus liep niet gewoonlijk langs de kust van het ene dorp naar het andere, nee Hij voer.Dijkwijls preekte Hij vanaf het schip.Johanna de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes Antipas, was é’en van de beste vriendinnen van Maria.Volgens de Talmoed lag Magdala twintig minutten gaans van de residentie van Herodes. Met Johanna en andere vrouwen   heeft Maria Jezus van eten n drinken voorzien(zij  ‘bedienden’ Hem In Lukas 24 : 10 worden ze weer vermeld. Zij zijn dan bij het graf van Jezus te vinden.